Kalenderoğlu Mehmed İsyanı

Kalenderoğlu Mehmed isyanı 17. yüzyılda Kalenderoğlu Mehmed tarafından Osmanlı Devleti’ne karşı başlatılan biz dizi isyan hareketlerinden ön ön plana çıkanıdır.

Kalenderoğlu Mehmed Kimdir?

Kalenderoğlu Mehmed, Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşayan bir Türkmen aşiret reisiydi. 17. yüzyılda başlayan sosyal ve ekonomik olarak devlete büyük zarar veren Celali İsyanları‘na liderlik eden kişiler arasında en önde gelenidir.

Kalenderoğlu İsyanı

Kalenderoğlu İsyanı, 1630’larda başladı ve birkaç yıl boyunca devam etti. İsyanın merkezi Afyonkarahisar’dı ve bölgedeki diğer Türkmen aşiretleri de isyan hareketine katıldı. Kalenderoğlu Mehmed, isyanın liderliğini üstlendi.

Tavil Halil’in Anadolu’dan ayrılmasından sonra Kalenderoğlu en önemli Celali durumuna gelerek ünlenmişti. Çeşitli yerlerde Osmanlı ordularıyla çarpışmış genelde başarılar kazanmıştı.

Kalenderoğlu Mehmed’in isyanı, Anadolu’daki diğer ayaklanmalardan farklıydı çünkü amacı sadece haksızlıkla mücadele etmek değil, aynı zamanda imparatorluğun yönetimindeki bozuklukları da ortadan kaldırmaktı. İsyancılar, vergi ve askerlik gibi konularda adaletsiz davranıldığını düşünüyorlardı.

Devlet onu durdurmak için Ankara sancakbeyliği teklif etti. Mehmed teklifi kabul edip şehre gitti. Ancak şehre girmesine kadı tarafından izin verilmedi. Buna neden olan iki olasılık gözükmekteydi ilki şehri yapacağı tahribattan koruma ikincisi ise kadının gizlice Murad Paşa ile haberleştiğidir. Nihayetinde Osmanlı ordularının gelmesiyle Ankara’dan çekildi.

Sonunda Osmanlı Devleti’nin güçlü ordusu tarafından yenildi ve yakalanarak idam edildi.

Kalenderoğlu Mehmed İsyanı Sonucu

Kalenderoğlu Mehmed’in isyanı, Osmanlı İmparatorluğu’nun zayıflamasını ve iç karışıklıklarının artmasını gösteren önemli bir olaydır. Ayrıca Osmanlıların bölgesel liderlerle ilişkilerinin nasıl sonuçlanabileceği konusunda da bir örnek teşkil etmektedir.

Benzer İçerikler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir