Türk Tarihi

Türk Tarihi, Türk halklarının kökenlerinden günümüze kadar olan süreci kapsar. Türkler, Orta Asya’nın bozkır steplerinde atlı göçebe topluluklar olarak ortaya çıkmıştır ve tarih boyunca farklı devletler kurmuşlardır.