Genel Tarih

Genel Tarih, insanlık tarihindeki önemli olaylar, dönemler ve gelişmeleri kapsayan geniş bir konudur. Tarih, insanların geçmişteki deneyimlerini araştırır, anlamlandırır ve kaydeder.