Uzun Mesafeli Ticaret

Uzun mesafeli ticaret, dünya ekonomisini güçlendiren ve ülkeler arasında işbirliği sağlayan önemli bir faktördür. Uzun mesafeli ticaret, bir ülkeden diğerine mal ve hizmetlerin satışını içerir. Bu süreç, tarihin başlarından beri var olmuştur ve günümüzde de hala devam etmektedir. Küreselleşmenin artmasıyla birlikte, uzun mesafeli ticaret de giderek artmaktadır.

Uzun Mesafeli Ticaretin Tarihi

Uzun mesafeli ticaret, insanların ilk kez tarımı keşfetmeleriyle başlamıştır. Tarımın ortaya çıkması, insanların yerleşik hayata geçmelerine ve fazla ürünlerini takas etmelerine izin vermiştir. Farklı bölgelerde farklı ürünler üretiliyor ve bu ürünler takas ediliyordu. İlk zamanlarda takas yakın bölgeler arasında gerçekleşiyordu ancak daha sonra uzun mesafeli ticaret şeklinde gelişti.

Antik dönemde, deniz yoluyla uzun mesafeli ticaret yapmak yaygındı. Fenikeliler, Romalılar, Çinliler ve Hintliler, liman kentleri inşa ettiler ve bu kentler ticaret merkezleri haline geldi. Bu dönemde, baharat, ipek, şarap, tuz, balıkçılık ürünleri ve diğer mallar gibi birçok farklı ürün dünya genelinde takas ediliyordu.

Orta Çağda, İpek Yolu, Asya ile Avrupa arasındaki en önemli uzun mesafeli ticaret rotasıydı. Bu ticaret yolu boyunca, ipek, baharatlar, çay ve porselen gibi ürünler taşınıyordu. Uzun mesafeli ticaretin gelişimi, özellikle İpek Yolu’nun kullanımıyla büyük oranda artmıştır.

Deniz Aşırı Ticaret

Avrupa’nın kuzeyinde ve güneyinde görülen farklı iklim özellikleri takas için uygun farklı ürünlerin elde edilmesini sağlarken taşımacılığa elverişli nehirler de iki bölge arsındaki pazar ilişkilerinin gelişmesine olanak verdi. Özellikle Kuzey denizlerinde çok miktarda bulunan Ringo balığı önemli bir ticari ürün olarak göze çarpmaktadır. Ayrıca taşımacılık alanında Avrupa da özellikle Hollanda ön plana çıkıyordu. Bu Hollanda’nın gelişmiş denizcilik alt yapısı ile ilgilidir. İşte Avrupa’daki bu sistem ve altyapı uzun mesafeli ticaretin zeminini hazırladı.

Deniz teknolojisindeki gelişmeler Avrupa’nın dünyadaki yeri açısından önemli bir ileri adımın habercisiydi. El birliğiyle dibe çöken Avrupa, “Uzun Mesafeli Ticaret” olarak ifade edilen deniz aşırı ülkelere yaptıkları ticari faaliyetlerle yükseliş ivmesi yakaladı. Burada başrol şüphesiz ki burjuvanındır. Bu döneme kadar zenginlik kaynağının toprak olması, aşağılık bir iş olarak görülen ticaret ile uğraşan burjuvanın hor görülmesine neden oluyordu. Ticareti ellerinde bulunduran burjuvalar gelişen ticaret ağı ile zenginleşmeye başladı. Bundan sonraki süreçte Avrupa’da toprağa bağlı aristokrasinin yerini ticarete bağlı burjuvazi alacaktır.

Uzun mesafeli ticarette Venedik ve Cenevizliler ön planda olmuşlardır.  Bu durum Venediklilerin dönemin en zengin devleti haline gelmesinin önünü açmıştır. Baharat Yolu aracılığıyla Arapların getirdiği ürünleri Venedikliler Avrupa pazarlarına taşıyorlardı. Bu iki ulusunda bu ticari faaliyetten önemli gelir elde ettiğini bundan dolayı da bu geliri başkaları ile paylaşmak istemeyen özellikle de Arapların baharat kaynaklarını ejderhaların koruduğu gibi bazı efsaneler uydurmuş olduklarını görüyoruz.

İste bu ticari faaliyetlerle Venedik dönemin en zengin devleti haline gelmişti. Öyle ki Fatih döneminde basılan altın para Venedik dukasının taklidi olması güçlerinin önemli bir göstergesidir. Ancak onlar bu güçlerini uzun süre devam ettiremeyeceklerdir. Venedik ve Ceneviz’in denizaşırı ticaretten elde ettiği zenginlikten diğer Avrupalı devletlerinin de aracısız pay alma isteği Coğrafi Keşiflerin başlamasının nedenlerinden olacaktır.

Uzun Mesafeli Ticaretin Artması

Sanayi Devrimi, uzun mesafeli ticareti değiştirdi ve bu alanda büyük bir artış yaşandı. Sanayi Devrimi’nde, fabrikalar üretim sürecini hızlandırdı ve daha fazla mal üretildi. Bu malların nakliyesi, daha hızlı ve daha ucuz hale geldi. Demiryolları, gemiler ve daha sonra uçaklar, uzun mesafeli ticareti büyük ölçüde kolaylaştırdı.

Günümüzde, uzun mesafeli ticaret hala devam etmektedir ve giderek artmaktadır. Dünya genelinde ülkeler arasındaki ticaret hacmi her yıl artmaktadır. Bu ticaret, dünya ekonomisinde önemli bir rol oynamaktadır. Küreselleşme ile birlikte, uzun mesafeli ticaret de giderek artmaktadır.

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir