Tarihi Çağlar

Tarihi Çağlar Nedir?

Tarihi Çağlar nasıl oluşturuldu? İnsanlık tarihi çok uzun bir zaman dilimini kapmaktadır. Bu durumun tarihin dönemlere ayrılarak incelenmesini zaruri kılmıştır. Tarihi dönemlere ayırırken birtakım unsurlar mevcuttur. İnsanlık tarihi için yazının keşfedilmesi önemli bir dönüm noktasıdır. Yazının henüz keşfedilmediği döneme Tarih Öncesi Döenem denirken, yazının ortaya çıkması ile Tarih Öncesi Dönem sonra ermiş ve Tarihi Devirler başlamıştır.

Tarihi Çağlar
Avrupa’da Yeni Çağ’ın başlangıcı olarak Amerika Kıtası’nın keşfi baz alınır.

Tarih Öncesi Çağlar

Tarih Öncesi Çağlar, yazının kullanılmadığı zaman dilimini ifade eder. Bu çağdaki devirler genel olarak ismini o dönemde kullanılan madenlerden almıştır. Bu dönemin ve devirleri  kesin çizgilerle birbirinden ayrılamazlar. Bölgeler arası farklıklar söz konusudur.

Taş Devri

Kaba Taş

İlkel dönem.

Yontma Taş

Bu dönemde insanlar mağaralarda yaşayıp madenleri yontarak basit araç gereçler yapmışlardır. Dönemin en önemli özelliği ateşin ilk kez kullanılmasıdır.

Cilalı Taş

İlk kez yerleşik hayata geçilmiş, hayvanlar evcilleştirilmiş ve ilk kez topraktan faydalanma yoluna gidilmiş ve tarım yapılmaya başlanmıştır.

Tarih Öncesi Çağlar

Maden Devri

Bakır Devri

Doğada çok bulunması ve kolay işlenebilir olması nedeniyle insanların ilk kullanmaya başladığı maden çeşidi bakır olmuştur.

Tunç Devri

Tunç, bakır ve kalayın karışımından meydana gelir. Bu dönemde icat edilen tekerlik sayesinde gelişmelerin önü açılmıştır.

Demir Devri

Demirin kullanılmaya başlanması insanlık tarihini derinden etkilemiştir.

Tarihi Çağlar

İlk Çağ (MÖ 3500 MS 375)

M.Ö. 3500-3200 arasında yazının icadı ile başlayıp 375 Kavimler Göçü’ne kadarki geçen zaman dilimini ifade eder. Dönemin en önemli özelliği en uzun çağ olmasıdır. Musevilik sonra Hristiyanlık bu dönemde çıkmıştır. Bu dönemde insanlar; tarım, ticaret, hayvancılıkla ilgilenirlerdi.

Orta Çağ (476-1453)

375 Kavimler Göçü’nden, Fatih Sultan Mehmet’in 1453 yılında İstanbul’u almasına kadar geçen süre zarfını ifade  ederi. Tek tanrılı dinlerin yayılması bu dönemde gerçekleşmiştir. Bu dönemde Avrupa’da Derebeylik (Feodalite) yönetimi yaygındı.

Yeni Çağ (1453-1789)

1453, İstanbul’un Fethi, ile  başlayıp, 1789 Fransız İhtilali ile sona eren dönemdir. Coğrafi Keşifler ve Sanayi İnkılabı bu dönemde yaşanmıştır.

Yakın Çağ (1789-?)

1789 Fransız İhtilali ‘nden günümüze kadar süren dönemdir. İnsan hakları, demokrasi ve özgürlük gibi kavramlar yaygınlaşmış. Paralel olarak bilim ve teknolojide büyük gelişmeler yaşanmıştır.

Benzer İçerikler

3 Yorum

  1. neden görselde kolombun bilmeden gittiği amerikanın keşti yeniçağın başlangıcı olarak yer almış ki adam saf saf kayboluluyor çağ başlagıçıcı mı kabul ediilyor

    1. Kristof Kolobm’un kaybolması adayı onun keşfettiği gerçeğini değiştirmiyor ama ayrıca arka planı çok derin konuyu derince araştırmanı tavsiye ederim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir