İslam Tarihi

İslam Tarihi, İslam dininin doğuşuyla başlayan ve Müslüman toplumun gelişimini, İslam devletlerinin kuruluşunu ve yayılmasını kapsayan bir dönemi ifade eder. İslam Tarihi, M.S. 7. yüzyıldan itibaren başlar ve günümüze kadar uzanır.