Osmanlı Tarihi

Osmanlı Tarihi, Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşundan çöküşüne kadar olan dönemi kapsar. Osmanlı İmparatorluğu, 1299 yılında Osman Bey tarafından kurulan bir Türk devleti olarak başlar ve 1922 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla son bulur.