Eski Çağ

Eski Çağ Tarihi, genellikle M.Ö. 3000’li yıllardan başlayarak M.S. 500’lü yıllara kadar olan dönemi kapsar. Bu dönemde birçok önemli medeniyetler yükselmiş ve dünya tarihini etkilemiştir.