Sulh ve Selameti Osmaniye Cemiyeti

Sulh ve Selameti Osmaniye Cemiyeti, 14 Ocak 1919 tarihinde İstanbul’da kurulmuş olan Milli Mücadele karşıtı bir cemiyettir.

Cemiyetin Kuruluşu

Sulh ve Selameti Osmaniye Cemiyeti, 19 Mayıs 1919 ile 9 Ekim 1923 arasını kapsayan Milli Mücadele dönemi içerisinde 14 Ocak 1919 tarihinde İstanbul’da kuruldu.“Sulh ve Selamet” ile “Hukuk-ı Beşer” gazeteleri cemiyetin yayın organı olarak görev yaptı. Cemiyet mensupları Adem-i merkeziyetçilik ve teşebbüs-i şahsi savunuyordu.

Sulh ve Selameti Osmaniye Cemiyeti Kurucuları

Cemiyetin kurucuları arasında Fazıl Efendi, Mehmet Ali, Hüseyin Hakkı ve Ferit Paşalar gibi tanınmış isimler mevcuttur. İzmir’de ise cemiyetin il örgütünü Hasan Tahsin tarafından kurulmuştur. Fakat o daha sonra görüş ayrılıkları nedeniyle ayrılacaktır.

Cemiyeti’nin Temel Nitelikleri

Ülkenin içinde bulunduğu olumsuz durumunun nedenini İttihat ve Terakki yönetimine olarak görüyordu ve onları suçluyordu. Sulh ve Selameti Osmaniye Cemiyetinin en önemli özelliklerinden biri batı demokrasisi kendisi için referans kabul etmesi ve çağdaşlaşmayı benimsemesidir. Fakat padişaha bağlılığı savunmuşlardır. Ayrıca İngilizlerden maddi destek aldıkları da bilinmektedir. Milli Mücadele Döneminin zararlı cemiyetleri arasındadır.

Sulh ve Selameti Osmaniye Cemiyeti, Mondros Mütarekesi‘nden sonra birçok zararlı cemiyet gibi faaliyetlerine son vermiştir.

Kaynaklar

Prof. Dr. Abdullah İlgazi, Doç. Dr. Necati Aksanyar, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bıyıklı, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Matsis matbaa hiz., 4. Baskı, İstanbul, Ekim 2013.

Sabahattin Özel, Osmanlı’dan Milli Mücadele’ye Seçilmiş Mülakatlar.

Benzer İçerikler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir