Ronesans

Yeniden Doğuş anlamına gelen Rönesans, Eski Roma ve Grek başarılarının yeniden canlandırılma sürecini anlatır.  Bu dönem Avrupa kurumlarının ve kişilerin uzun süreli bir dönüşüm içine girdiği bir düşünce ve duygu dönemidir. Bir bakıma insanın kendisini ve çevresini yeni bir algılama ve kavrama biçimidir.

Fransa, Osmanlı, Rus Çarlığı gibi büyük ve despotik devletlerde değil de ticaretin zenginleştirdiği Floransa, Venedik, Portekiz, Hollanda ve İngiltere gibi despotik olmayan devletlerde ortaya çıkması bir tesadüf değildir.

Rönesans

Bu dönem Avrupa’da bilimde ve sanatta büyük gelişmelerin yaşandığı dönem olmuştur. Kilisenin bilgi tekelinin kırılmasıyla bilim din haline getirildi. Akabinde bilim adamları koydukları kuralların değişmez olduğunu iddia etmeleriyle “Naslar” üretilmeye başlamış oldular. İspanyol edebiyatında Cervantes, İngiliz edebiyatında Shaksespeare, Fransız Edebiyatında Montaigne çıkmıştır.

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir