Karolenj İmparatorluğu

Cermen kökenli, Karolenj hanedanının kurduğu bir imparatorluk.


Karolenj Arması
Karolenj Arması

Charles Martel ve 3. Pepin, Araplara ve Avrupa içindeki güçlere karşı giriştikleri mücadeleler sonucunda Fransa’da Karolanj ailesi bir güç odağı olarak ortaya çıktı. Onlar aynı zamanda Katolik kilisesiyle de bağlar kurarak siyasi anlamda bir güç kazanmışlardır.

3. Pepin Papa’nın talebi üzerine Lombartlar üzerine iki başarılı sefer düzenlemiştir. Onun ölümünün ardından devlet iki oğlu arasında bölüştürüldü.

Kardeşinin ölümünün ardından Chalamagne 771’de babasının tahtına tek başına oturuyordu. Charlemagne Saxon, Lombart, Avar ve Araplara karşı başarılı mücadeleler vermiş karizmatik ve yetenekli bir komutan idi. Onun başarılı faaliyetleriyle devletin kuvveti iyice artmıştır.

Charlemagne’nin siyasi kişiliğiyle beraber entelektüel kişiliğinin de tarihe yansıdığını görüyoruz. Sarayının üniversite benzeri bir hal aldığı ve teolojik görüşlerini içeren Libri Carolini’yi kaleme almış olması bu görüşe delil olarak ortaya konabilir. Onun bu eseri Bizans ve Abbasi sarayı arasında siyasi bir evlilik ilişkisi kurma tasarısını içeriyordu.

Karolenjler Dindar Louis ve oğulları arasında ortaya çıkan taht mücadeleleriyle iyice zayıflamış gözüküyordu. Akabinde meydana gelen Norman işgali devleti iyice sıkıntılar içine soktu.

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir