İskandinavlar

İskandinavlar ya da Normanlar, namı değer Vikinglerin torunlarıdır. Norman kelimesi “kuzey insanı” anlamına gelmektedir. Orta Çağ’da bugün Norveç, İsveç, Danimarka, Rusya ve İzlanda olarak bilinen ülkeler ve benzer kültürel ortamı paylaşmalarına rağmen kabileler halinde yaşar bir haldeydiler. Günümüzde dahi aynı kökten gelmelerine rağmen beraberlik söz konusu değildir. Bu kabileler ilk etapta Frank imparatorluğuna bağlı olarak İskandinav bölgedekinde yaşamlarını sürdürüyorlardı.  Türkler ile ise münasebetleri ticari düzeyde olmuştur.

Daha önce siyasi bir kaygı gütmeyen Normanların[1] çeliği işlemeye başlamaları ve nüfuslarının dikkate değer bir konuma ulaşmasının da tesiriyle yeni sahalar elde etmek için efendileriyle çatışmaya girdikleri görülüyor. İngiltere, Fransa ve Rusya onların yayılma sahalarıydı. Onlar askeri başarılarına paralel olarak siyasi olarak da geliştiler ve krallık benzeri bir konuma ulaştılar. (Yaşlı Gorm, Isveçli Eric, Güzel Saçlı Harold)

Normanların Ladya olarak andıkları gemileri onları avantajlı konuma taşıyordu. Bu gemilerle İngiltere ve Fransa kıyılarına çıkarak yağma hareketleri güdüyorlardı. Onlar merkezlerinden uzak bölgelerde talan yapıp yaşamlarını sürdürüyorlardı. Özellikle hedef olarak kiliseleri seçmelerinin neden o dönemde kiliselerin önemli zenginlikleri elinde bulunduruyor olması idi. Onlar bu saldırılarıyla Arapların dahi ulaşamadıkları noktalara ulaşma başarısını göstermişler.

Onlar genellikle ani baskınlar yoluyla saldırılarını gerçekleştiriyorlardı. Bu durum sayılarının az olması ve düzenli bir kuvvet özelliği göstermemeleriyle ilgili olabilir. Silahları arasında kılıç ve mızrak bulunuyorsa da Viking baltası dikkate değerdir. Bununla beraber göğüslerini darbeden koruyan metalden yapılmış zırha ve sırtlarını koruyan büyük kalkanlara sahiplerdi.

İskandinav ülkeler haritası

Fransa İstilası

Karolenjler için bitmek bilmeyen Norman saldırılarını durdurmak nerdeyse mümkün değildi. 885’e kadar onların faaliyetleri kıyılardaki yerleşim yerlerini vurmakken bundan sonra Paris’i kuşatırlar. Kral onlara başka bir bölgeyi yağmalama müsemmasını tanıyarak kuşatmayı sonlandırabildi.  Bundan sonra onların Seine ırmağının aşağı kısımlarını kendilerine yurt olarak belirlediklerini görmekteyiz. Onların yerleştiği bölgeye tarihsel tesirleriyle günümüzde burası Normandiya olarak ifade edilmektedir. İstila ettikleri bölgenin ahalisinin kendileri için kullandıkları Northmen kelimesini Norman olarak alarak kendilerini bu şekilde tarif etmeye başlamışlardır. Zaman içinde Fransa’ya yapılan Norman saldırıları kendiliğinden zayıfladı ve onlar yerli ahaliye karıştılar.

İngiltere İstilası

İngiltere’ye saldırılar Fransa’ya nazaran daha şiddeti olmuştur. Bu saldırılar ilk olarak 795’te Iona manastırı saldırısıyla başlamıştır. Normanlar hem kuzeyden hem de doğudan saldırıya geçişlerdir. Thorndike Normanların buradaki faaliyetlerini 855 öncesi, talan dönemi; 855 sonrası yerleşme dönemi olarak ikiye ayırmaktadır. Bölgede Alfred önemli faaliyetler yürütmüştür.

[1] Kendilerini Nortmen olarak kabul ettikleri için yazının devamında bu ifade kullanılmıştır.

Benzer İçerikler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir