Harac-ı Mukassem

Harac-ı Mukassem, Osmanlı İmparatorluğu döneminde uygulanan bir vergi sistemi idi. Bu vergi sistemi, Müslüman olmayan azınlıklardan alınan bir toprak vergisiydi.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde, Müslüman olmayan topluluklar (örneğin Rum Ortodoks Hristiyanlar, Ermeniler ve Yahudiler) kendi dini liderleri tarafından yönetilirdi. Bu liderler, kendi topluluklarına ait mülkleri kontrol ederlerdi. Harac-ı Mukassem vergisi, bu toplulukların topraklarından alınan bir vergi idi. Vergi, toprağın hasat edilebilir bölümlerinin beşte biri olarak tahsil edilirdi. Verginin tahsil edilmesi, topluluk liderleri tarafından organize edilirdi.

Harac-ı Mukassem, Osmanlı İmparatorluğu’nun birçok bölgesinde uygulanmıştı. Bu vergi sistemi, Müslümanların ve Müslüman olmayanların arasında ayrım yaparak, Müslümanların daha az vergi ödemesine neden oldu. Bu durum, Müslüman olmayan topluluklar arasında hoşnutsuzluğa neden oldu ve zaman zaman isyanlara yol açtı.

Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde, Harac-ı Mukassem vergisi kaldırılmıştır. Bununla birlikte, bu vergi sistemi, Osmanlı İmparatorluğu’nun toplumsal yapısı ve Müslüman olmayan azınlıkların tarihi ile ilgili birçok çalışmada önemli bir konu olarak ele alınmaktadır.

Benzer İçerikler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir