Bibliyografya

Bibliyografya kitaplar hakkında yazı, kaynakça, kitap bilgisi, anlamında kullanılan bir kavramdır. Günümüzde daha çok kullanılan anlamıyla kitap bilgisi demektir. Ayrıca kaynakça sözcüğü bu terime karşılık kullanılabiliyor. Bir başka ifade ile kaynakça demenin akademik yoludur.

Bibliyografya Kavramı

Bibliyografyaların hazırlama ihtiyacı matbaanın keşfinden sonra çıkmış,  kitapların çoğalması ile  kütüphanecilerin, ilim adamların ve kitapseverlerin kaynakça oluşturmak, kitap listeleri hazırlamak, kitapları sıralamak, tanıtmak  ve dizinlemek ihtiyaçları oluşmuştur. Bu kitap kaynakları sayesinde kütüphanecilikte ilerlemiştir. Bu sayede de kaynak çeşitleri ortaya çıkmıştır.

Zaman zaman dipnotla karıştırılmakta hatta birbirinin yerine kullanılmaktadır. Ancak ikisi farklı şeylerdir.

Kâtip Çelebi’nin 17. Yüzyılda kaleme aldığı Keşfü’z-Zünun 300 kadar bilim dalı ile  10.000 kadar yazar ve alfabetik olarak 15.000’e yakın kitap hakkında bilgi veren dev bir bibliyografya özelliğini taşımaktadır.

Bibliyografya Nedir?

Bibliyografya, bir çalışmanın veya makalenin kaynaklarının listesini içeren bir belgedir. Bu liste, kullanılan kitaplar, makaleler, dergiler, web siteleri veya diğer kaynakların başlık, yazar, yayınevi, yayın tarihi gibi bilgilerini içerir. Bibliyografya, okuyuculara çalışmanın dayandığı kaynakları bulma ve doğrulama imkanı sağlar. Ayrıca, yazarın çalışmasının güvenilirliğini ve araştırma sürecinde kullandığı kaynakların çeşitliliğini gösterir.

Bibliyografya, akademik çalışmalarda, araştırma makalelerinde, tezlerde, kitaplarda ve diğer yazılı çalışmalarda sıkça kullanılır. Bu liste, okuyuculara kaynakları doğru bir şekilde atıfta bulunmaları için rehberlik eder ve çalışmanın güvenilirliğini artırır. Ayrıca, okuyuculara daha fazla kaynak keşfetme ve ilgili konularda daha fazla okuma yapma imkanı sağlar.

Bibliyografya, genellikle çalışmanın sonunda yer alır ve kaynakların belirli bir düzen veya format içinde listelendiği bir sayfa olarak sunulur. Bu düzen, genellikle APA, MLA, Chicago gibi belirli bir kaynak gösterme stili veya formatına göre belirlenir. Her stilde farklı kurallar ve formatlar bulunur, bu nedenle çalışmanızı yazarken hangi stili kullanmanız gerektiğini belirlemek önemlidir.

Bibliyografya, bir çalışmanın güvenilirliğini ve akademik bütünlüğünü artıran önemli bir bileşendir. Doğru kaynakları kullanmak ve bunları uygun bir şekilde atıfta bulunmak, akademik dürüstlük ve araştırma etiği açısından önemlidir.

Bibliyografya Neden Önemli?

Bibliyografi, bir çalışmanın güvenilirliğini ve akademik bütünlüğünü artıran önemli bir bileşendir. İşte bibliyografyanın neden önemli olduğunu daha iyi anlamanızı sağlayacak bazı nedenler:

 1. Kaynakların Doğrulanması: Bibliyografi, çalışmanızda kullandığınız kaynakların doğruluğunu ve güvenilirliğini kontrol etmenizi sağlar. Okuyucular, bibliyografide listelenen kaynakları inceleyerek, çalışmanızın dayandığı bilgilerin doğru ve güvenilir olduğunu doğrulayabilirler.
 2. İleri Araştırma İmkanı: Bibliyografi, okuyuculara çalışmanızda kullandığınız kaynakların yanı sıra ilgili konularda daha fazla okuma yapma imkanı sunar. Okuyucular, bibliyografide listelenen kaynakları kullanarak daha fazla bilgi edinebilir, farklı perspektifleri keşfedebilir ve daha kapsamlı bir araştırma yapabilirler.
 3. Atıf ve Referanslar: Bibliyografi, çalışmanızda kullandığınız kaynakları doğru bir şekilde atıfta bulunmanızı sağlar. Bu, akademik dürüstlük açısından önemlidir ve başka bir araştırmacının çalışmasını kullanırken ona saygı göstermek anlamına gelir. Bibliyografi, okuyucuların çalışmanızdaki bilgileri doğrulamasına ve kaynaklara kolayca erişmesine yardımcı olur.
 4. Kaynak Çeşitliliği: Bibliyografi, çalışmanızda kullandığınız kaynakların çeşitliliğini gösterir. Farklı kaynaklardan bilgi toplamak, çalışmanızın daha kapsamlı ve dengeli olmasını sağlar. Bibliyografi, okuyuculara çalışmanızda kullanılan kaynakların çeşitliliğini göstererek, araştırmanızın daha geniş bir perspektife dayandığını gösterir.
 5. Akademik İtibar: Bibliyografi, çalışmanızın akademik itibarını artırır. Doğru kaynakları kullanmak ve bunları uygun bir şekilde atıfta bulunmak, araştırma etiği ve akademik dürüstlük açısından önemlidir. Bibliyografi, çalışmanızın güvenilirliğini ve akademik bütünlüğünü gösterir ve okuyuculara çalışmanızın ciddiyetini yansıtır.

Sonuç olarak, bibliyografi, bir çalışmanın güvenilirliğini artıran, kaynakların doğruluğunu kontrol etmeyi sağlayan ve okuyuculara ileri araştırma imkanı sunan önemli bir bileşendir. Doğru kaynakları kullanmak ve bunları uygun bir şekilde atıfta bulunmak, akademik çalışmaların temel bir gerekliliğidir.

Bibliyografya Oluşturma

Bibliyografi oluşturmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

 1. Kaynakları Toplayın: Çalışmanızda kullandığınız kaynakları bir araya getirin. Bu kaynaklar kitaplar, makaleler, dergiler, web siteleri veya diğer kaynaklar olabilir. Kaynakları doğru bir şekilde belgelemek için kullanılan kaynakların tam ve doğru bilgilerini toplamak önemlidir.
 2. Kaynak Bilgilerini Kaydedin: Her kaynak için aşağıdaki bilgileri kaydedin:
  • Kitaplar için: Yazarın adı ve soyadı, kitabın adı, yayınevi, yayın tarihi.
  • Makaleler için: Yazarın adı ve soyadı, makalenin adı, derginin adı, cilt numarası, sayfa numaraları, yayın tarihi.
  • Web siteleri için: Yazarın adı ve soyadı (varsa), sayfa başlığı, web sitesinin adı, URL, erişim tarihi.
 3. Bibliyografi Stilini Belirleyin: Çalışmanızda hangi bibliyografi stili veya formatını kullanmanız gerektiğini belirleyin. APA, MLA, Chicago gibi farklı stilde bibliyografi formatları bulunur. Her stilin farklı kuralları ve formatları vardır, bu nedenle çalışmanızı yazarken hangi stili kullanmanız gerektiğini belirlemek önemlidir.
 4. Bibliyografi Listesini Oluşturun: Bibliyografi listesini çalışmanızın sonunda oluşturun. Kaynakları alfabetik sıraya göre listelemek önemlidir. Her kaynak için, yazarın soyadı, adı, kitap veya makale adı, yayınevi veya dergi adı, yayın tarihi gibi bilgileri uygun bir format içinde listelemeniz gerekmektedir.
 5. Atıfları Kontrol Edin: Bibliyografi listesindeki kaynakların, çalışmanızda doğru bir şekilde atıfta bulunduğunuz kaynaklarla eşleştiğinden emin olun. Atıflarınızı kontrol ederek, kaynakları doğru bir şekilde belgelediğinizden ve atıfta bulunduğunuz kaynakları bibliyografi listesinde yer aldığı gibi listelediğinizden emin olun.

Bibliyografi oluştururken, seçtiğiniz bibliyografi stiline uygun olarak kaynakları düzenlemek ve listelemek önemlidir. Bu, çalışmanızın akademik bütünlüğünü ve güvenilirliğini artıracaktır.

Benzer İçerikler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir