Kapat

Osmanlı

Osmanlı’nın Sınır Süvarileri: Martolos

Martoloslar özellikle Avrupa’daki sınır bölgelerinden oluşturmuştur. Bu birlikler akınlara katılmak, sınır güven...

6 ay önce
Osmanlı Devleti Padişahlarının Sıralaması ve Saltanat Süreleri

Osmanlı Devleti Padişahlarının Sıralaması ve Saltanat Süreleri

620 yıl boyunca varlığını koruyan Osmanlı Devleti’nin başında geçen tüm padişahlarının listesi ve saaltana...

8 ay önce
Tarihte İlkler

Tarihte İlkler (En Önemliler)

Tarihte yaşanmış en önemli ilklerin listesi. Tarihte İlkler listesine eklemeler yapmak için istediğiniz tarihi i...

8 ay önce

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı Fatih Sultan Mehmet‘in Avrupa seferlerini, öncü askerler konumundaki Akın...

8 ay önce

Osmanlı’da İlk Düzenli Birlik: Yaya ve Müsellemler

Yaya ve Müsellem ordusu, Osmanlı Devleti’nde kurulan ilk düzenli birliğiydi. Orhan Bey döneminde kurulan b...

11 ay önce

Osmanlı Devleti’nde İlmiye Sınıfı

Osmanlı Devleti’nde ilim çok takdir edilen bir alandı. Dolayısıyla ilmiye sınıfı çok kıymetli bir zümreyi teşkil...

11 ay önce
İngiltere’nin Yeni Başbakanı Boris Johnson’un Büyük Dedesi Ali Kemal (Artin Kemal)

İngiltere’nin Yeni Başbakanı Boris Johnson’un Büyük Dedesi Ali Kemal (Artin Kemal)

İngiltere’nin Yeni Başbakanı Boris Johnson’un Büyük Dedesi Ali Kemal (Artin Kemal)...

1 sene önce

Tevfik Fikret

Tevfik Fikret, Serveti-i Fünun topluluğunun en önemli sanatçısı ve lideridir. Parnasizmin etkisinde gerçekçi bet...

2 sene önce

Dünyada ve Osmanlı Devleti’nde Demiryolları

Demiryolu Ulaşım sistemlerindeki gelişmeler, sanayi ile ilgili gelişmelere paralel olarak 19. Yüzyıl başlarından...

2 sene önce

Ziştovi Antlaşması ve Yaş Antlaşması

Ziştovi Antlaşması Sultan III. Selim tahta geçtiğinde Kırım’ı kurtarmak için başlayan Osmanlı-Rus, Avusturya sav...

2 sene önce

Editörün Seçimi