Yedi Uyurlar

Ashab-ı Kehf diğer adıyla Yedi Uyurlar, birçok dinde ve çeşitli efsanelerde değişik şekillerde yer bulan bu hadisede; putperest inancı reddeden bir grup insanın bir mağarada uyuyup yüzyıllar sonra uyanması mucizesinden bahsedilmektedir.

Ashabı-ı Kehf kelimesinin mağara insanı anlamına geldiği bilinmektedir. Yedi Uyurlar’ı anlatan çeşitli mitler ve efsaneler mevcuttur. Rivayetin bilinen en eski kaynağı Hint destanı Mahabharata’dır. Ancak kaynaklar sadece bunlardan ibaret değildir. Semavi dinlerde de çeşitli şekillerde bahsedilmiştir.

Hristiyan İnanışta

Rivayete göre yedi ya da sekiz Hristiyan genç, yaşadıkları dönemin inancı olan putperestliği kabul etmeyerek karşı çıkmışlardır. Kurban edilmekten kaçan gençler bir mağaraya sığınırlar. Burada derin bir uykuya dalarlar. Rivayete göre bu kişilerin isimleri Maximilian, Iamblicus, Martinian, John, Dionysius, Exacustodianus ve Antoninus’dur. Peşlerinden gelen putperestler gençlerin bu durumundan yararlanarak mağara girişini taş ve harçla kapatırlar.

Mağaranın girişi kapatıldıktan sonra yaklaşık 300 (184-200-230 yıl olduğu da rivayet edilir) yıl  sonra mağaranın girişi tesadüf eseri halktan kimseler tarafından açılır ve Yedi Uyurlar uyanır. İçlerinden birisi ekmek almak için şehre iner. Burada artık putperest inancın yerini tek tanrılı bir inanış aldığını fark eder. Eski tarihten kalma nadide gümüş parasıyla alışveriş yapmaya çalınca. Psikoposun huzuruna getirilir. Başından geçenleri olduğu gibi anlatınca piskopos, bunun bir mucize olduğunu söyler.

İslami İnanışta

İslam kültüründe önemli bir yerin olan bu mucize, Kur’an-ı Kerim’in 18. suresinde Kehf Suresi adıyla bahsedilmektedir. Buna göre Allah’ın varlığına ve birliğine inanan birkaç kişi inançlarını dile getirip putperestliğe karşı çıkmışlardır. Bu düşünceleri nedeniyle yaşadıkları toplumda zor durumda kalan bu kişiler zorla din değiştirilmekten ve öldürülmekten kaçarak yanlarındaki köpekleriyle birlikte bir mağaraya sığınmışlardır. Bu yedi kişi ve beraberlerindeki köpek kısa süre sonra uykuya dalmıştır. Bir gün kadar uyuduklarını sanan bu kişiler uyandıklarında içlerinden birini yiyecek almak üzere şehre gönderdiklerinde aradan 309 yıl geçtiği anlaşılmıştır.

Ashab-ı Kehf Mağarası Nerede?

Bahsi geçen bu mağaranın nerede olduğu konusunda fikir birliği yoktur. Birçok ülke bu mağaranın kendi sınırları içinde olduğunu iddia etmektedir. Türkiye’de olduğu düşünülen yerler ise şu şekildedir:

  •  Afşin,
  •  Efes, 
  • Lice,
  • Tarsus. 

Birtakım yazıtlarda ve bazı dini metinlerde, adı geçen bu bölgelerde mağaranın olabileceğini destekleyen ifadeler yer almaktadır. Ancak bu deliller başka kaynaklar tarafından desteklenmediği için bu görüş sadece bir iddia olarak kalmaktadır.

Ashab-ı Kehf Mağarası

Ashab-ı Kehf Yedi Uyurlar Mağarası – Mersin

Uhrevi değerleri ve mistik yapısıyla insanlarda merak uyandıran bu rivayet aynı zamanda semavi dinlerin kitaplarında da bahsedilmektedir. Bu özelliği nedeniyle hikayenin gerçekleştiği yer olduğu düşünülen Mersin’in Tarsus ilçesindeki Ashabı-ı Kehf Mağarası insanlar tarafından kutsal kabul edilmektedir. Halk arasında Yedi Uyurlar Mağarası olarak bilinen bu mağara ortak kültür ve inanç abidesi olarak günümüzde birçok yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilmektedir.

Benzer İçerikler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir