Yemen İsyanı

Celali İsyanları

Yemen İsyanı, Osmanlı’da Yemen, yerel yönetimler arasında sürekli anlaşmazlıkların yaşandığı bir yerdi. 19. yüzyılda devletin bölge üzerindeki etkisi zayıflamıştır. Bu durum bölgeye başka güçlerin egemen olmak için girişimlerine yol açmıştır. Nitekim İngiltere 1839’da Aden bölgesini ele geçirmiş.  1870’te ise Yemen’de devlete karşı bir isyan başlamıştır. İsyan kısa sürede bastırılmış. Yemen yeniden örgütlenerek bir il şeklinde merkeze bağlanmıştır. Osmanlı Devleti egemenliğini daha güneye götürmek istemiştir. Fakat burada karşılarına İngiltere çıkmıştır. Çünkü Kızıldeniz’in bu stratejik noktasında İngiltere hak iddia etmeye başlamıştır. Bu şekilde Osmanlı Devleti Yemen’de egemenliğini yeniden kurmuşsa da İngiltere’nin çıkarlarıyla çatışan bölgeye gelindiğinde egemenlik daha güneye götürülememiştir. Bu sırada başka bir iç sorunla Balkan bunalımıyla uğraşmak durumunda kalmıştır.

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir