Vilayet-i Şarkiye Müdafaa Hukuk Cemiyeti

Vilayet-i Şarkiye Müdafaa Hukuk Cemiyeti Erzurumlu Raif Hoca ve Süleyman Nazif tarafından 4 Aralık 1919’da İstanbul’da kurulan Milli Mücadele yanlı cemiyettir.

Cemiyetin Kurucusu Süleyman Nazif Bey

Vilayet-i Şarkiye Müdafaa Hukuk Cemiyeti 4 Aralık 1919’da İstanbul’da kurulmuştur. Kurucuları arasında Erzurumlu Raif Hoca ve Süleyman Nazif bulunmaktadır. Türk Ulusal Hareketi yanlısı olan dernek Mondros Mütarekesi’nin 24. Maddesi gereği Erzurum, Van, Diyarbakır, Sivas, Harput ve Bitlis’in işgal edilmesi ihtimaline karşın doğmuştur.

Ayrıca Erzurum Kongresi’nin toplanmasında büyük pay sahibi olmuştur. Çıkardıkları Hadisat adlı Türkçe, Le Pays (Memleket) adlı Fransızca iki gazete ile çalışmalarını duyurmuşlardır.

Vilayet-i Şarkiye Müdafaa Hukuk, 7 Ağustos 1919’da Erzurum Kongresi’nde alınan karar gereği kapatılarak Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’ne katılmıştır.

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir