Tevfik Fikret

Tevfik Fikret, Serveti-i Fünun topluluğunun en önemli sanatçısı ve lideridir. Parnasizmin etkisinde gerçekçi betimlemeler çizdiği, resim altı şiirler yazar. Aşk, ayrılık, doğa, acımak, yoksul balıkçılar gibi bireysel bir duyarlılıkla ve karamsar bir bakışla işler. Aruz ölçüsünü kullanır. Anlamı dize dışına taşırarak tüm dizelere yayar, nazmı nesre yaklaştırmanın öncüsü olur. En çok son ve serbest müstezat türlerini kullanmıştır.

Topluluk dağıldıktan sonra, özellikle II. Meşrutiyet’in ilanıyla büyük bir dönüşüm geçirir. Eskisinden tamamen farklı bir anlayışla toplumcu, laik, Batıcı, bilimi her şeyin üstünde tutan bir tavırla şiir yazar. Tarih-i Kadim, Han-ı Yağma, Doksan Beşe Doğru, Sis gibi şiirlerinde Osmanlı’yı ve dini gericiliği eleştirmiştir.

Tevfik Fikret’in Eserleri

 • Rübab-ı Şikeste(Kırık Saz) (1900)
 •     Tarih-i Kadim (1905)
 •     Haluk’un Defteri (1911)
 •     Rubabın Cevabı (1911)
 •     Şermin (1914)
 •     Hasta Çocuk
 •     Sis
 •     Millet Şarkısı
 •     Doksan Beş’e Doğru
 •     Hanı yağma
 •     Balıkçılar
 •     Haluk’un çocukluğu

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir