Teceddüt Fırkası

Teceddüt Fırkası, İttihat ve Terakki’nin devamı niteliğinde ittihatçılar tarafından 5 Kasım 1918 kurulan fırkadır.

Fırka, tanınmış eski İttihatçılar tarafından 9 Kasım 1919’da kurulmuştur. Dolayısıyla İttihat ve Terakki ile aynı siyasi çizgide olup ittihatçıların gördüğü tepki nedeniyle bunu açıkça dile getirememişlerdir.

Teceddüt Fırkası Manşette

Amaçları Osmanlıcılık düşüncesini ve meşrutiyet yönetimini savunmaktadır.  Teceddüt Gazetesi yayın organı olarak kullanılmıştır. Mustafa Kemal Paşa’nın bu Fırkaya üye olduğu ille ilgili asılsız idealar çıkıştır.

Damat Ferid Paşa, 5 Mayıs 1919 tarihinde İttihat ve Terakki Fırkası’nın devamı olduğu gerekçesiyle Fırkayı kapatmıştır.

Teceddüt Fırkası Yöneticileri

Hüsnü Paşa, Seyid Bey, Mavrokordato Efendi, Yunus Nadi, Şemsettin, İhsan, Orfanidis, Hamdi, Faik, Sabri, Reşit Paşa, Galip Bahtiyar, Dr.Tevfik Rüştü,  Babanzade Hikmet,Parsamyan, Mustafa Fevzi,  İsmail Canbulat,  Sason Efendi.