Tarihte İlkler

Tarihte İlkler (En Önemliler)

Tarihte yaşanmış en önemli ilklerin listesi. Tarihte İlkler listesine eklemeler yapmak için istediğiniz tarihi ilkleri aşağıda yorum olarak bizlere iletiniz.

 1. Tarihi olayları ilk yazıya geçiren Heredot olmuştur. Bu yüzden ona tarihin babası denilmektedir.
 2. Tarihi ilk defa ders alınması amacıyla neden sonuç ilişkisi içinde yazıya geçiren Thukydides olmuştur.
 3. Bakır bulunan ilk madendir.
 4. Anadolu’da ilk kurulan uygarlık Hitit Uygarlığı’dır.
 5. Tarihte ilk meclisi Hititler kurdu (Pankuş).
 6. İlk tarih yazıcılığı örneğini Hititler’in kral yıllıkları olarak bilinen Anallar’dır.
 7. Yazıyı ilk defa yazıyı Sümerler kullandı (çivi yazısı).
 8. İlk güneş saatine Sümerler kullandılar.
 9. İlk defa Avrupa ile Asya arasındaki kültürel etkileşme İskender’in Asya seferinden sonra başlamıştır.
 10. Fenikelilerdir tarihin ilk denizcileridir.
 11. Günümüz Latin Alfabesinin temelini oluşturan ilk alfabeyi Fenikeliler bulmuştur.
 12. Tarihte bilinen ilk imparatorluk Akadlardır.
 13. İlk yazılı anlaşma Mısırlılar ile Hitililer arasında imzalanan Kadeş Anlaşmasıdır (M.Ö. 1280).
 14. Tarımda sulama ve sulama kanallarının yapımı ilk defa maden devrinde Mısırda görülür.
 15. Asya Hunları’nın bilinen ilk hükümdarı Teoman’dır.
 16. Türk tarihinde düzenli orduyu ilk defa Mete Han kurmuştur.
 17. Orduların düzenlenmesinde onluk sistemi ilk defa Mete Han uygulamıştır.
 18. Türklerin kurdukları ilk imparatorluk Hun imparatorluğudur.
 19. Asya Hunlarına ait ilk ciddi belge M.Ö. 318 yılına aittir.
 20. Türk tarihi ile ilgili ilk yazılı belgeler Orhun Abideleridir.
 21. Türk adını ilk defa devlet adı olarak Göktürkler kullanmıştır.
 22. Türklerin göçebelikten yerleşik hayata geçişi ilk defa Uygurlar ile olmuştur.
 23. Türk-İslam devletleri arasında “Sultan” unvanını ilk defa Gazneli Mahmut kullanmıştır.
 24. Hindistan’da İslamiyeti yaymaya çalışan ilk Türk hükümdarı Gazneli Mahmut’tur.
 25. Avrupa’da demokrasiye atılan ilk adım İngiltere’de kabul edilen Manga Carta ile olmuştur.
 26. Rönesans ilk defa İtalya’da başladı.
 27. İlk sömürge imparatorluklarını İspanya ve Portekiz kurdu.
 28. İlk defa Modern anlamda matbaayı Jean Gutenberg 1450 yılında icat etti.
 29. Amerikanın ilk Cumhurbaşkanı George Washington’dır.
 30. Sanayi devrimi ilk önce İngiltere’de başladı.
 31. Osmanlılarda ilk defa kendi adına para bastıran Orhan Beydir(gümüş).
 32. Osmanlılarda Sultan unvanını ilk defa II. Murat kullandı.
 33. Osmanlı tarihinde İstanbul ilk defa Yıldırım Beyazid tarafından kuşatıldı.
 34. Osmanlı’nın savaş tazminatı ödediği ilk antlaşma Küçük Kaynarca Antlaşması‘dır.
 35. Osmanlı’da ilk resmi gazete Takvim-i Vekai adıyla II. Mahmut zamanında çıkarıldı.
 36. Osmanlı’da ilk defa Polis örgütünün temelleri II. Mahmut zamanında atılmıştır.
 37. Osmanlı’da ilk yarı resmi gazete Ceride-i Havadis adıyla 1840’ta çıkarıldı.
 38. Türkiye’de ilk özel gazete olan tercüman-ı ahval’in Şinasi ve Agah Efendi tarafından yayınlanmıştır.
 39. Göktürkler tarihte Türk adıyla kurulan ilk devlettir.
 40. Türklerin kullandıkları ilk alfabesi Göktürk alfabesidir
 41. Göçebeliği bırakarak yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti Uygurlardır.
 42. İlk atı evcilleştiren ve tekerleği kullanan Türk topluluğu İskitlerdir.
 43. İstanbul’u ilk kuşatan Türk boyu Avarlar’dır (619).
 44. Osmanlıda ilk kez kendi adına para bastıran Osman Gazi.
 45. Osmanlıda Sultan unvanını ilk kullanan Orhan Beydir.

Tarihte İlkler listesinde görmek istediğin tarihi olayı yorum olarak yazın.

Benzer İçerikler

2 Yorum

 1. Osmanlıda ilk kez kendi adına para bastıran Osman Gazi (mangır bakır para)
  Osmanlıda Sultan unvanını ilk kullanan Orhan Beydir. (Bu iki bilgi günceldir)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir