Tarihi Coğrafya Ders Notları

Tarihi Coğrafya

Tarihi coğrafya; Tarih ile Coğrafya arasında köprü durumundadır.
Toplumların ekonomik faaliyetleri içinde yaşadığı coğrafyaya göre değişiklik gösterir.

• Orta Asya dağlık bir iklime sahip olduğu için burada hayvancılık ile uğraşılmıştır buna bağlı olarak Türk boyları otlak ve sulakları takip etmiştir.
• Uygurlar yerleşik hayata geçtikleri için ticaret ile uğraşmışlardır.
• Türkler demircilik ve at yetiştiriciliğinde ki ustalıklarını ticari alanda kullanmışlardır (At pazarı)
• Anadolu Tarihi Çağlara Asur ticaret kolonileri ile yaptıkları etkileşim sonucunda yazının öğrenilmesiyle girmiştir.

İlk Takvim

İnsanlar için oldukça önemli olan takvimi mısırlılar Nil nehrinin taşma sorunundan dolayı ortaya çıkarmışlardır 6 saat eksiklik olsa da zaman içinde Amon rahipleri bunu düzeltmişlerdir ilerleyen zamanda jul Sezar ve papa 13. Gregor bu takvimi düzenlemişlerdir.
Takvimler hakkında bilgisi olan araştırmacı zaman ve olaylar hakkında daha iyi bir ilişki kurabilecek böylelikle tarihin doğru ve sağlıklı yazılmasına katkı sağlamış olacaktır.

İlk kanun

Urugakina kanunlarıdır Tapınak sosyalizminin sonucu olarak Sümer ülkesinde ürünlerin toplanmasında ve dağıtılmasında ki usulsüzlüklerin önüne geçebilmek amacıyla Lagas kralı Urukagina tarafından oluşturulmuştur.

İlk Alfabe

Ticari alanda gelişen Fenikeliler ticareti kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacıyla ortaya çıkarmışlardır.

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir