Tarih Nedir?

Tarih nedir? geçmiş dönemlerde yaşamış insan topluluklarının başından geçen olay ve olguların yer zaman, neden sonuç ilişkisi içerisinde belgelere dayanarak kronolojik biçimde inceleyen bilim dalıdır.

Tarihin Anlamları

Tarih kavramının günümüzde kullandığımız üç faklı anlamı vardır:

  • Olayları tarihlendirme
  • Geçmişte yaşanan olaylar
  • Geçmişe ilişkin araştırmalar yapan çalışma alanı

Tarih: Historia(latince) Yarex(ibranice) Astura(Arapca).

Historia rerum gestarum : Tarih disiplini.

Res gestae :Geçmişde yaşanan olaylara verilen isim.

Tarihin En Güzel Tanımı

Peki Tarih Nedir? Kavramın en genel ve en bilinen anlamı ile toplumların yaşayışlarını ve ilişkilerini zaman göstererek belgelere dayalı bir şekilde kendi özgün kuralları doğrultusunda inceleyen disiplindir. Ancak Son yıllarda ortaya çıkan bir görüşe göre sosyal bilimlerdeki kavramlara bir tanım atfetmek gereksiz bir uğraştır. Tarihte böyle bir şeydir. Geçmişten günümüze anlamı ve mahiyeti değişmiştir. Şüphesiz değişmeye de devam edecektir. Dolayısıyla tarihin bir tanımı yoktur.

Tarih Nedir? Sorusunun Cevabı

”Tarih olmaksızın, yaşadığımız asrın ve ülkenin sınırları içine hapsedilmiş, hususi bilgilerimizin ve kendi düşüncelerimizin dar çemberi içine sıkıştırılmış şekilde daima,
dünyanın geri kalan kısmına karşı bizi yabancı bırakan bir tür çocukluk çağında ve bizden önce gelen ve bizi çevreleyen her şeye karşı derin bir cehalet içinde kalmaktayız.”

Modern Tarih Anlayışı

Modern tarih anlayışı, 19. yüzyılda devlet yapılanmalarının daha laik ve demokratik bir yapıya bürünmesiyle gelişmiştir. Ondan önce geleneksel tarihçilik kullanılmaktaydı. Öte yandan ilk tarih Persler’de başlamıştır. Onlardan sonra Hristiyanlar ardından Roma ve Yunan medeniyetlerine geçmiştir.

Tarih Yazıcılığı Biçimleri

Haberci Tarih Anlayışı

Anallara yazılan tarih.

Rivayetçi (Hikayeci) Tarih Anlayışı

Yer ve zaman varken neden sonuç ilişkisi yoktur. Miletoslu Hekateos(Periodos ges, Genelogia)-Halikarnososlu Herodotos( Historia)

Öğretici Tarih Anlayışı

En bariz hususiyeti tarih de ün yapmış kişilere büyük yer vermesidir örnek Siyer (Thuykidide-Peleponeoslularla Atinalıların Savaşı)

Neden ve Nasılcı Tarih Anlayışı

Tarih

Son yıllarda ön plan çıkmıştır.

Sosyal Tarih Anlayışı

Bu tarih anlayışı ülkelerin gelişimi, yapılan savaş ve barışlar gibi konulardan ziyade insanı ve insani olayları konu edinir. Beşer durum göz önünde tutulur ve insanların sosyal olarak birbirleriyle olan etkileşimi ve iletişimi ele alınır.

Tarihi Olayların Meydana Gelmesinde Etkili Olan Sebepler

  1. Daimi sebepler : Irk, iklim, toprak
  2. Geçici sebepler : Dinler, göçler, doğal afetler

Tarihte Meydana Gelen Olayların Nedenleri

  1. Görünürdeki sebep
  2. Gerçek sebep

Kaynak

Oral Sander, Siyasi Tarih

Edward Hallet Carr, Tarih Nedir?

Leon Halkin, Tarih Tenkidinin Unsurları

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir