Kapat

Tarih Ders Notları

Tüm tarih ders notlarını konu ve içeriklerini bu sayfada bulabilirsiniz. İçerikler konularına göre tasnif edilmiştir. Yeni dersler eklenmektedir. Eğer isterseniz siz de ders notlarınızı paylaşabilirsiniz.

Aradığınız notu bulamadıysanız eğer sayfanın üst kısmında bulunan arama çubuğundan aratabilirsiniz.

Türk Yenileşme Tarihi II

Mustafa Kemal’in Düşünce Yapısı Mustafa Kemal’in düşünce yapısını etkileyen olayların, düşünürlerin, yazarların ...

2 sene önce

 İslam Tarihi Ders Notları

Siyer : Hz. Muhammedin hayatını efsanevi bir şekilde her yönüyle betimlendiği eserler Hadis : Peygamber efendimi...

2 sene önce

İslam Öncesi Türk Tarihi Notları

Türk : Miğfer / Terk edilmiş(Çinliler) / olgunluk çağı(İslam kaynakları) / denizci(Trakyalılara göre) / türeli(Z...

2 sene önce

Eski Doğu Tarihi

Paleolitik(Yontma Taş Devri) İnsanlar ağaç kabukları ve mağaralarda yaşamlarını sürdürüyorlardı. Taşdan ve kemik...

2 sene önce

Osmanlı Tarihi V Ders Notları

Ders Kaynakları İslam Ansiklopedisinin maddeleri Alı Akyıldız, Tanzimat Döneminde Osmanlı Merkez Teşkilatında Re...

2 sene önce

Osmanlı Tarihi I

Kuruluş Osmanlı’nın kuruluşu ile problemleri ilk olarak 1916’da H.A Gibbons başlatmıştır.(The foundation of the ...

2 sene önce

Türk Dünyası Tarihi Ders Notları

Slavlar Hint-Avrupai (ari) menşeili bir kavim Vladimir döneminde Ruslar coğrafi konum nedeniyle çeşitli tesirler...

2 sene önce

Milli Mücadele II

 Kuva-yi Milliye Mondros Mütarekesi imzalanmasıyla aziz vatanın kaleleri zabt edilmiş, Tersanelerine girilmiş, b...

2 sene önce

Milli Mücadele I Ders Notları

Mondros Mütarekesi Mondros Mütarekesi, Osmanlı ve İtilaf devletleri arasındaki savaşı sonra erdiren, ateşkes ant...

2 sene önce

Büyük Selçuklu Devleti Tarihi Ders Notları

Sultan Alp Arslan Dönemi Alp Arslan’ın Sultan Oluşu Tuğrul Bey, annesi ile evlendiği Çağrı Bey’in oğlu Süleyman’...

2 sene önce

Beylikler Dönemi Ders Notları

İlk Çağlardan itibaren Anadolu oldukça önemli bir coğrafya Abbasiler döneminde Anadoluya fütühat gerçekleştirlşi...

2 sene önce

Tarih Metodolojisi Ders Notları

Tarih Nedir? Historia (Latince), Yarex (İbranice), Astura (Arapça). Tarih, Geçmiş dönemlerde yaşamış insan toplu...

2 sene önce

İnkılap Tarihi Ders Notlar

Şark meselesi Şark meselesinin adı ilk kez viyana kongresinde geçmiştir. İki bölüme ayıra biliriz kavimler göçün...

2 sene önce

Eski Batı Tarihi Ders Notları

Fenike (Kenanlılar-Ammurular) Dağların uzanış yönü limanların girintili olmasına sebebiyet vermiştir. Ulaşım den...

2 sene önce

Çağdaş Dünya Tarihi Ders Notları

-Hayır Diyebilen Türkiye Adlı Kitabın İncelemesi Kamran İnan, özellikle dışişlerindeki faaliyetleriyle tanınmış ...

2 sene önce

Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi II

Osmanlı’da Toprak Sistemi Arazi Sistemi Osmanlı Devleti’nin Toprak sisteminin temeli İslam devletlerinden ...

2 sene önce

Türk Demokrasi Tarihi Ders Notları

Demokrasi kelimesinin kökeni Yunanca dimokratia’ dan gelir. Genel olarak anlamı halkın yönetimi yahut çoğunluğun...

2 sene önce

Tarih Felsefesi Ders Notları

Modern tarih anlayışı, 19. yüzyılda devlet yapılanmalarının daha laik ve demokratik bir yapıya bürünmesiyle geli...

2 sene önce

Tarihi Coğrafya Ders Notları

Tarihi coğrafya; Tarih ile Coğrafya arasında köprü durumundadır. Toplumların ekonomik faaliyetleri içinde yaşadı...

2 sene önce

Avrupa Tarihi II Ders Notları

Başat Güç Teorisi (Dominant Power) George Modelski tarafından geliştirilen, 15. yüzyılla birlikte belirli bir de...

3 sene önce

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II Ders Notları

Demokrat Parti  Dönemi (14 Mayıs 1950-27 Mayıs 1960) Çok Partili Hayata Geçiş Türk siyaseti çok partili hayata g...

3 sene önce

Osmanlı Tarihi III Ders Notları

Kitap Özeti[1]   Klasik düzende değişim İdarecilere yardım amacıyla, devlet idaresi üzerine bir takım eserl...

3 sene önce

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Kaynakları Ders Notları

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Kaynakları Arşiv sözcüğü eski Yunanca arkheion Latince’de archivum kelimelerind...

3 sene önce

Avrupa Tarihi I Ders Notları

Avrupa Avrupa, coğrafya itibariyle küçük olmasına karşı dünya tarihinde çok büyük bir rol oynamıştır. Birçok kül...

3 sene önce

Osmanlı Tarihi II Ders Notları

Fetret Devri (1402-1413) Timur, Ankara Savaşından sonra, hemen Anadolu’yu terk etmedi. Anadolu’da oluşturduğu si...

3 sene önce

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I Ders Notları

Kaynaklar 1-Arşiv: Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, Genelkurmay Başkanlığı Arşivleri. 2-Basın Kaynakları. 3-Hatıra...

3 sene önce

Siyasal Düşünceler Tarihi Ders Notları

Filozoflar Sokrates (İ.Ö. 449-399) Atinalı bir aileden. Babası heykeltıraş yapan bir zanaatçı. Babasından kalan ...

3 sene önce

Osmanlı Sosyal İktisat Tarihi Ders Notları

Anadolu’daki İktisadi Durum Anadolu’ya her ne kadar 13. asırda Türkiye deniyor olsa da kaynakların ifadesiyle nü...

3 sene önce

Osmanlı Tarihi IV (Final)

Mahmut Dönemi (1808-1839)   Kale-i Sultaniye Antlaşması (1809) Osmanlı içinde Fransızlara karşı bir tutumun...

3 sene önce

Osmanlı Tarihi IV Ders Notları

KAYNAKLAR Vakanüvis Osmanlı Devleti’nde devlet kademesinde cereyan eden sosyal siyasi, iktisadı olayları günü gü...

3 sene önce