Tarih Bilginizi Test Edin!

Tarihi ne kadar iyi biliyorsun ölçmek ister misin? Hemen tarih Bilginizi Test Edin! Sonuçlarınızı yorumlara bekliyoruz.

Teste Başla

Birinci Göktürk Devleti’ne en parlak dönemini yaşatan, Avarların Orta Asya’daki siyasi varlığını sonlandıran ve ülke sınırlarının batıda Hazar Denizi’ne kadar genişlemesini sağlayan hükümdar, aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Yanlış!

İslam dünyasındaki fütüvvet anlayışı, Anadolu Selçuklu Devleti’nde ve Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıllarında, aşağıdakilerden hangisinin ahlak ve davranış kurallarının şekillenmesinde önemli rol oynamıştır?

Doğru Yanlış!

Osmanlı Devleti’nde aşağıdaki görevlilerden hangisi kalemiye sınıfına dâhil değildir?

Doğru Yanlış!

XVII. yüzyılda "Keşf-üz-Zünun" adlı bibliyografik eserinde binlerce kitabı yazarlarıyla tanıtan ve Cihannüma adlı eseriyle de çeşitli ülkeler hakkında bilgi veren bilim adamı hangisidir?

Doğru Yanlış!

Hotin Seferi sırasında edindiği olumsuz izlenimler üzerine, Osmanlı merkez ordusunda ıslahat yapmayı düşünen padişah aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Yanlış!

XIX. yüzyılda görülen aşağıdaki gelişmeler hangi Osmanlı padişahı dönemine aittir? - Osmanlı donanması dünyanın ücüncü büyük filosu haline gelmiştir. - Beylerbeyi ve Çırağan sarayları yapılmıştır. - Bosna, Hersek, Bulgaristan ve Sırbistan-Karadağ'da isyanlar çıkmıştır.

Doğru Yanlış!

Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından kabul edilen Misakımillî’de, halkoyuna başvurulması uygun görülen yerler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Doğru Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi Millî Mücadele’yi destekleyen basın yayın organları arasında yer almaz?

Doğru Yanlış!

XX. yüzyılda kurulan, Batı Tiyatrosu anlayışıyla pek çok eser sergileyen ve 1934 yılında adı İstanbul Şehir Tiyatrosu olarak değişen kurum, aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Yanlış!

Ankara’nın başkent olduğu 13 Ekim 1923 tarihinde Ankara’da elçiliği bulunan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Yanlış!

Atatürk Dönemi’nde kadınlar, aşağıdaki görev ve mesleklerden hangisinde diğerlerinden daha önce yer almaya başlamıştır?

Doğru Yanlış!

19 Mayıs 1924’te İstanbul’da “Haliç Konferansı” adı altında gerçekleşen ve Türkiye’yi Fethi Okyar’ın temsil ettiği görüşmeler aşağıdaki sınırlardan hangisiyle ilgilidir?

Doğru Yanlış!

1948' de Cominform'dan çıkarılması üzerine Doğu Bloku ülkeleri arasından resmen ayrılan ve 1961'de Bağlantısızlar Grubu arasında yer alan ülke hangisidir?

Doğru Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisinin Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Kuvayımilliye birliklerine liderlik etttiği söylenemez?

Doğru Yanlış!

Devlet yönetiminde milli egemenliği, milli iradeyi ve özgür seçimi esas alan ilke hangisidir?

Doğru Yanlış!

Amasya Genelgesi'nin aşağıdaki hükümlerinden hangileri Milli Mücadele'nin yöntemini ortaya koymaktadır? I. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. II. İstanbul Hükûmeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir. III. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. IV. Her türlü denetimden uzak millî bir kurul oluşturulmalıdır.

Doğru Yanlış!

İngiltere Rusya'nın Akdeniz'e inmesini engellediğini söyleyerek zaman zaman Osmanlı topraklarına yerleşmiştir. Aşağıdakilerden hangisi İngiltere'nin bu tür politikayla yerleştiği Osmanlı topraklarından biridir?

Doğru Yanlış!

Mustafa Kemal, Mondros sonra “Herhâlde ulusun ve memleketimizin pek çok muhtaç olduğu barışı sağlayacak hükûmetin bugünkü Mebuslar Meclisine dayanması bir zorunluluktur.” demiştir. Mustafa Kemal bu sözlerle hangisinin gerekliliğini vurgulamıştır?

Doğru Yanlış!

Batı Cephesi Komutanlığı ve Mudanya Görüşmeleri’ndeki başarısından dolayı, Lozan Konferansı’na gidecek heyete İsmet İnönü’nün başkanlık etmesi için Dışişleri Bakanlığı görevinden istifa eden kişi, aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Yanlış!

Tarih Bilginizi Test Edin!
Daha Çok Çalışmalısın

İdare Eder

Güzel

Sen Bir Efsanesin

Sonucu Paylaş

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir