Takvim-i Vekayi

Takvim-i Vekayi

Türkiye’de ilk Türkçe gazetenin yayınlanmaya başlamasından bugüne 186 yıllık bir zaman geçmiştir. Bu süre zarfında kısa veya uzun ömürlü birçok gazete ve dergi yayınlanmıştır.  Bu yayın organları içinde, Takvim-i Vekayi’nin özel bir yeri vardır. Türkiye’de yayınlanan ilk Türkçe gazete olmasının yanında 90 yılı aşkın çıkan tek gazetedir. Diğer taraftan ayrıca doğrudan devletin resmi gazetesi olma özelliği taşır. Takvim-i Vekayi olayların takvimi yani olayların belli bir düzen içinde yayıldığı düzen anlamına gelir.

Bu gazete 1831 yılında II. Mahmut’un talimatlarıyla çıkartılmıştır. Bu dönem geniş çapta büyük değişikliklerin yapıldığı bir dönemdir. Bu yeniliklerin çoğu şekli olsa da yapılan yeniliklerin halka bildirilmesi gerektiğinden Takvim-i Vekayi’nin çıkartılması düşünülmüştür. Bunun yanısıra II. Mahmud İzmir’de yayımlanan Fransızca bir gazetenin Türk-İngiliz ve Türk-Rus siyasi münasebetleri üzerinde etkili olduğunu görmüş ve Rus-İngiliz elçilerinin bu mevzudaki alaka ve şikayetlerinden fikir ve ilham alarak devlet tarafından bir gazete yayımlanmasına lüzum ve fayda görmüştür. Takvim-i Vekayi vakaları günü gününe tespit ve neşretmenın yanında yabancı devlet müdahalesine ve cevap niteliğinde yazılarda yayınlanmıştır. Takvim-i Vekayi’nin Türkçeden başka Fransızca, Ermenice, Rusça ve Arapça nüshalarda çıkmıştır. Takvim-i Vekayi aralıklar vererek yayınını sürdürmüş ikinci meşrutiyetin ilanından sonra Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye’nin Ceride-i Resmiye’si olarak her gün yayımlanmıştır. Milli Mücadele döneminde Takvimi-i Vekayi İstanbul Hükümeti’nin resmi gazetesi olarak çıkmaya devam etmiş. 4 Kasım 1922’de son sayısını yayımlandıktan sonra yayım hayatı bitmiştir.