Kapat

Osmanlı toprak sistemi

Tımar Sistemi

Tımar sistemine göre devlete sağlanan bir hizmet karşılığında, kişilere yıllık geliri 3.000-20.000 akçe arasında...

2 sene önce

Osmanlı Toprak Sistemi

Klasik Dönemde Osmanlı toprak sistemi; miri, vakıf ve mülk olmak üzere üçe ayrılırdı. Miri Arazi Osmanlı Devleti...

2 sene önce

Editörün Seçimi