Süveyş Kanalı’nın Açılması

Süveyş kanalının Romalılar hatta daha eski dönemlerde var olduğu fakat sonraları dolarak kapandığı bazı kayıtlarda vardır. Dönem dönem kanalın yeniden açılması gündeme gelmiştir. Yakınçağlarda Napolyon Mısır’ı işgal edince Akdeniz ile Kızıldeniz’i birleştirmeyi düşünmüş fakat Mısır’dan ayrılınca bu fikir gerçekleşmemiştir. Kanalı’nın tekrar açılması Sait Paşa’nın Mısır valiliği döneminde gündeme gelmiştir. Fransızlar kanalın açılması için bir öneri sunmuş fakat İngiltere kendi çıkarları için buna karşı çıkmıştır. Bu sırada Kırım savaşı devam etmekteydi bu yüzden İngiltere’ye ihtiyacı olan Babıali Fransızların bu teklifini onaylamadı. Fakat buna rağmen Said Paşa’nın desteğiyle Fransızlar Süveyş şirketini kurmuştur. Şirketin hisse senetlerinden Fransa ve Osmanlı başta olmak üzere İspanya, Hollanda ve İngiltere de pay ayrılmıştır. Fakat İngiltere bunu kabul etmemiştir ve bu mesele Fransa ile İngiltere arasında diplomatik bir sorun haline gelmiştir. Bu sırada gerekli hazırlıklar yapılmış ve kanalın açılma çalışmalarına başlanmıştır. Osmanlı Devleti de İngiltere’nin tavrını değiştirmesi üzerine tavrını değiştirerek 1866’da Kanal’ın açılmasına resmen izin vermiştir. 1869’da tamamlanan Süveyş kanalı pek çok Avrupa hükümdarlarının da bulunduğu törenle açılmıştır. Bu vesile ile Mısır Hidivi İsmail Paşa, kendisini bir hükümdar gibi göstermiş ve Kanalın dünya için önemini belirtmiştir.

Süveyş Kanalı’nın açılması yüzyıllardan beri kapalı bir deniz olan Akdeniz’i açık deniz haline getirmiştir. Batı ile doğu arasındaki su yolu bağlantısı kısalmıştır. Zaten önemli yollar üzerinde bulunan Mısır’ın durumunu siyasi ekonomik ve ticaret yönünden daha da değerlendirmiştir. Doğu Akdeniz’in stratejik önemi artmıştır. Bu ise bölgeyi sömürgecilerin eline özellikle İngiltere ve Fransa’nım rekabet alanı haline getirmiştir.

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir