Sevr Antlaşması (1920)

Sevr Antlaşması (1920)

Sevr Antlaşması özet olarak I. Dünya Savaşı sonrasında İtilaf Devletleri ile Osmanlı İmparatorluğu arasında 10 Ağustos 1920’de Fransa’nın başkenti Paris’in 3 km batısındaki Sevr banliyösünde bulunan Seramik Müzesi’nde 433 maddeden oluşan antlaşma.

Sevr Antlaşması’nın Önemi ve Sonucu

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra mağlup devletlerle antlaşmalar imzalanmıştı ancak Osmanlı Devleti ile her hangi bir antlaşma imzalanamadı. Bunun nedeni ise Hem Anadolu’daki direniş hem de İtilaf Devletleri arasındaki görüş ayrılıkları idi.

Diğer taraftan Anadolu’da Misak-i Milli’nin ilan edilmesi ve TBMM’nin açılması üzerine Batılı devletler San-Rome Konferansı’nda toplandılar. Burada Osmanlı ile yapılacak olan barış antlaşmasının maddelerini hazırladılar. Metin hazırlandığında Osmanlı Devleti de konferansa davet edildi Ancak Osmanlı heyeti bu metni çok ağır buldu. Bundan sonra Damat Ferit Paşa’nın öncülüğündeki heyet konferansa dahil oldu. Bundan sonra Osmanlı aleyhine gelişen askeri başarısızlıklar devleti bu antlaşmayı kabul etmeye zorladı. Bu doğrultuda Saltanat Şurası toplandı ve antlaşma metni kabul edildi. Nihayetinde Hadi Paşa, Rıza Tevfik ve Reşat Halisten oluşan Osmanlı heyeti 10 Ağustos 1920’de 433 maddeden oluşan Sevr Antlaşması’nı imzaladı.

Sevr Antlaşması her ne kadar Osmanlı Devleti’ni tarih sahnesinden silmeye yönelik bir antlaşma olsa da hiçbir zaman uygulanamadı. Çünkü fiilen ve hukuken ölü doğan bir antlaşma idi.

Sevr İşgal Haritası

İşte Sevr işgal haritası:

Sevr Antlaşması Maddeleri

1.İstanbul, Osmanlı Devletinin başkenti olarak kalacak, fakat Osmanlı Devleti azınlıkların haklarını gözetmezse İstanbul, Türklerin elinden alınacaktı.

2.Boğazlar,  her zaman bütün devletlerin gemilerine açık bulundurulacak ve “Boğazlar Komisyonu” nün idaresinde bu­lunacak.

3.Doğu Anadolu’da Kürdistan ve Ermenistan devletleri kurulacak.

4.İzmir dahil, Ege bölgesinin büyük bir bölümü ile Midye-Büyükçekmece çizgisinin batısında kalan bütün Trakya, Yunanlılara verilecek.

5.Antalya ve Konya yöresi, İtalyanlara veri­lecek.

6.Adana, Malatya ve Sivas dolaylarını bir­leştiren bölgeler ile Suriye Fransızlar’a veri­lecek.

7.Arabistan ve Irak, İngilizlere verilecek.

8.Askerlikte, mecburi hizmet olmayacak. Ellibin kişilik bir ordu bulundurulacak. Bu ordu­nun, Tank ağır makineli tüfek, top ve uçağı olmayacak.

9.Azınlıklara   geniş   haklar   verilecek. Müslüman milletlerden de azınlık ihdas edilecek.

10. Kapitülasyonlardan da bütün devletler yararlanacak.

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir