Selim Dönemi

Döneminde iki önemli olay söz konusudur. Safevi devletiyle yaptığı mücadele ve Memluklere karşı savaşları. Ayrıca doğu seferleri de önemlidir. Batıya sefer düzenlememiş olması muhtemelen ömrü yetmemesiyle ilgilidir.

Selim’in Tahta Çıkışı

Onun tahta çıkması olağanüstü şartlar altında gerçekleşti. Daha Bayezid tahta iken oğulları arasında taht mücadelesi başlamıştı. Bayezid’in şehzade Ahmet’in tahta çıkmasına eğiliminin olduğu anlaşılmaktadır. Diğer taraftan Korkut ise yeniçerilerin desteğini almamış olmasının da tesiriyle bu işin sevdalısı gözükmüyordu.  Selim tarafına baktığımızda ise onun adının dahi bu konuda geçmediğin görüyoruz.  Fakat Selim Trabzon’da geçirdiği süre boyunca edindiği tecrübelerle tahtın sahibi olmasını sağlayacaktır. Trabzon Sancakbeyi olan şehzade Selim babasının doğu politikasında yetersiz kaldığını düşünüyordu. Selim’in şehzadeliği sırasında Bayezid, Selim’in Gürcistan’a yaptığı seferleri takdir etmesine karşın Şah İsmail’e mücadelesi konusunda düşmanlarını çoğaltmaması yönünde basiretli olması hususunda bir tavrı olduğu bilinmektedir. Bir süre sonra Selim babasından yakın bir sancak talep ediyor ancak Bayezid onu reddediyor. Bunun üzerine yeniçerilerin destek verdiği Selim ordusuyla Edirne’ye ilerler. Ancak babasına yenilerek geri çekilir. Bununu ardından Yeniçeriler Selim’in tahta çıkması için isyan başlatıyorlar. Bayezid tahttan feragat etmek zorunda kalıyor ve 1512’de Selim tahta çıkıyor.

Tahta geçtikten sonra yaklaşık iki yıl otoritesini güçlendirmeğe yönelik politikalar takip etmiştir. Bunun neticesinde kardeşlerini bertaraf etmeyi başarmıştır. Bundan sonra Selim’in ilk icraattı Safevi devleti üzerine olmuştur. Öncelikle ekonomik darbe için bölgeye ticareti yasaklamıştır. Ayrıca Şah İsmail’e eğilimli olan aşırı militan ve devlete zarar vermesi muhtemel olan bazı kimseleri öldürdüğünü görüyoruz.  Bu durum günümüzde abartılı bir şekil almıştır. Selim’in buradaki insanları kazanmak için harekete geçtiğini bu amaç doğrultusunda bu işin çokta mantılı olmadığını görebiliriz.

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir