Şehzade Mahmud’un Öldürülmesi

İç isyanla kendisini tehdit altında hisseden, hatta sefere çıkma isteğini halk arasında yayan, ancak bunun için sağlığının elverişli olmadığını anlayan ve bundan dolayı da askerlerin oğlunu tahta çıkaracağını bilen III. Mehmed buna engel olmak için en büyük oğlu Mahmud’u öldürttü.

Bu olayın akabinde annesi ve otuz kadar hizmetçisi de denize atıldı. Bu durumun gerçekleşmesinden Safiye Sultan’ın birtakım girişimleri olduğu anlaşılmaktadır.

1603 senesinde gelindiğinde ise III. Mehmed vefat etti. Onun sekiz yıllık dönemine Safiye Sultan ve ekibi damgasını vurmuştur.