Rodos’un Fethi

Rodos, Ege Denizi’nde bulunan bir adadır ve o Hospitaller Tarikatı’nın kontrolü altındaydı. Rodos’un Fethi 29 Aralık 1522’de Kanuni Sultan Süleyman‘ın Rodos Adası’nı ele geçirmesiyle gerçekleşmiştir.

Osmanlı İmparatorluğu’nun Rodos’u fethetme girişimi, I. Süleyman (Kanuni Sultan Süleyman) döneminde başladı. 25 Haziran 1522’de başlayan kuşatma, 3 Temmuz 1522 tarihinde sona erdi ve Rodos’un Osmanlı İmparatorluğu tarafından ele geçirilmesiyle sonuçlandı.

Rodos’un fethi, Osmanlı İmparatorluğu’nun Akdeniz’deki gücünü artırdı ve Avrupa’da büyük yankı uyandırdı. Ayrıca Osmanlı İmparatorluğu’nun, Akdeniz’deki deniz gücü olarak Venedik Cumhuriyeti ile rekabetini de artırdı.

Rodos’un alınması için birçok Osmanlı padişahı girişimlerde bulunmuşsa da buranın oldukça muhkem bir kale konumunda olması ile beraber şövalyelerin de savunmada oldukça başarılı işler yürütmesi, bu girişimleri olumsuz neticelendirmiştir. Bu dönemde şövalyeler Osmanlı ticaret gemilerine oldukça zararı dokunuyordu. Ayrıca Canberdi Gazali isyanını desteklemişlerdi. Tüm bunlar Rodos’a bir sefer yapılmasını zorunlu kılıyordu. Bu amaçla Kanun-i’nin kuvvetli bir donanma oluşturduğunu görüyoruz. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra sefer için harekete geçildi. İlk mücadeleler neticesinde karaya çıkmaya başaran Osmanlı ordusu Rodos Şövalyelerini kaleye sıkıştırdı. Kuşatma esnasında lağımcıların kalenin duvarlarını patlayıcıyla havaya uçurması neticesinde içindekiler teslim olmak zorunda kaldı.

Sonuç olarak Rodos 29 Aralık 1522’de Osmanlı hakimiyetine girmiştir Şövalyeler ise Malta’ya sürgün edilmiştir.

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir