Paris Barış Konferansı (18 Ocak 1919)

Paris Barış Konferansı 1918

Paris Barış Konferansı Pariste bulunan Quai d’Orsay Sarayı’nda 18 Ocak 1919 tarihinde I. Dünya Savaşı’ndan sonra  yapılacak olan düzenlemeler ve mağluplara uygulanacak antlaşma esaslarının belirlenmesi için gerçekleştirilen konferans.

Birinci Dünya Savaşı’nın galipleri, savaş sonra  yapılacak olan düzenlemeler ve mağluplara uygulanacak antlaşma esaslarının belirlenmesi için 18 Ocak 1919’da Paris’te toplandı.

Konferansın görünürdeki toplanma nedeni sürekli barış ortamının sağlanması olarak gösterilse de gerçek neden galip devletlerin çıkarları ve istekleri doğrultusunda düzenlemelerin yapılması idi.  Konferansa İttifak Devletleriyle savaşma kararı almış 32 ülkeden 70 üzeri kişi katılmıştır.

Görüşmelere bilhassa ABD, İngiltere, Fransa, İtalya ve Japonya söz sahibi olmuşlardır. İlk etapta ABD’nin isteğiyle Milletler Cemiyeti kurulmasına ağırlık verilmiştir. Buna rağmen Wilson İlkeleri‘ne karşı olmamak için sömürge yerine manda, savaş tazminatı yerine bakım ve onarım masrafı ortaya çıkmıştır.

Osmanlı Toprakları

Paris Barış Konferansı Osmanlı topraklarının nasıl paylaştırılacağı tartışıldı. Ancak tam bir karara varılması uzayınca itilaf devletleri barış antlaşmasının imzalanmasını beklemeden işgallere başladılar.

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir