Osmanlı Hürriyet Perver Avam Fırkası

Osmanlı Hürriyet Perver Avam Fırkası kurucularının tümü eski ittihatçılar. Çoğu milletvekili olduğu için faaliyetlerini meclis çatısı altında gerçekleştirdiler. Minber gazetesi yayın organı olarak kullanıldı Atatürk bu gazeteye yazıları ile destek verdi. Damat Ferit Paşa’nın almış olduğu karar doğrultusunda kapatıldı.