Osmanlı-Habsburg Mücadelesi

Batı’da bütün Avrupa, Almanya ve İspanya’nın hükümdarı olan Şarlken’in etrafında birleşmeye başlamıştı. Sınırlarını genişletmesiyle büyük miktarda para akışının da sahibi oldu. Bununla beraber onun 1519 Roma-Germen İmparatoru unvanını sahip olduğunu görmekteyiz. Şarlken’in giderek güçlenmesi ve bu önemli unvana sahip olması cihan hakimiyetini hedefleyen Osmanlılar ile Habsburgları karşı karşıya getirecektir. Avrupa’da hızla büyüyen ve gelişen Habsburglara karşı Osmanlı ile Fransa yakınlaşacaktır. Fransa’dan başka Venedik ile de bir yakınlaşma söz konusu olmuştur. Çünkü Habsburgların denizlerdeki politikaları Venediklileri tehdit ediyordu. Bir başka ifadeyle karada Fransızların, denizlerde ise Venediklilerin desteğini sağlayarak Osmanlı Avrupa’daki siyasi dengeleri korumaya çalışmıştır.

1500’lü yıllar Avrupa’da bu siyasi değişmelerin yanında Reform ve Rönesans hareketlerinin de yaşandığı bir dönem olmuştur.

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir