Misak-ı Milli

Misak-ı Milli Mustafa Kemal Paşa tarafından Türk milletinin istek ve amaçlarının topluca ve kısa bir programda açıklanması olarak belirtmiştir. Misak-ı Milli metni üzerine ilk görüşmeler Temsil Heyeti toplantılarında yapıldı. Erzurum ve Sivas Kongrelerinde temel hükümleri belirlenen Misak-ı Milli metni giriş ve altı bölümden oluşturuldu.