Mevlana ve Şiirleri

Mevlana, düşünür ve gönül adamıdır. Tüm dünyada aşkın, sabrın, hoşgörünün ve şiirin sembolü olmuştur. Mevlana şiirleri ölümsüzlüğünü korumaktadır.


Mevlana

Mevlana Şiirleri

Mevlana Şiirleri

Mevlana Celaleddin-i Rumi, 30 Eylül 1207 tarihinde bugün Afganistan’da bulunan Horasan’ın Belh şehrinde dünyaya geldi.  Babası tarafından dört dörtlük yetiştirilmiş genç yaşında bir çok mühim mesele hakkında bilgiye vakıf olmuştur. kendi zamanının büyük düşünürlerinden Zamanla efendimiz manasına gelen Mevlana adını almıştır.

17 Aralık 1273 Pazar günü hakkın rahmetine kavuşmuştur. Öldüğünde sevdiğine kavuşacağı için Mevlana’nın ölüm gününe düğün günü denilmektedir. En önemli eseri Mesnevi’dir. Yapıt, 25.700 beyitin oluşturduğu 6 ciltlik bir çalışmaydı.

Mevlana

“Ölümümüzden sonra mezarımızı yerde aramayınız! Bizim mezarımız ariflerin gönüllerindedir”

Mevlana Celaleddin-i Rumi

Mevlana Şiirleri

Seni sen yapan candır, her canın sahibi var, o da Allah’tır,
Sen canına muhtaç, canın canana.
Unutma aslında can da O’dur, canan da.


Ben bende değil, sende de hem sen, hem ben, Ben hem benimim, hem de senin, sen de benim, Bir öyle garip hale bugün geldim ki Sen benmisin, bilmiyorum, ben mi senim.


Nice insanlar gördüm üzerinde elbise yok
Nice elbiseler gördüm içinde insan yok!


Sen verdikçe, dost görünen çok olur.
İstede gör, hepsi birden yok olur.
Sen kendi kendine yetmeyi öğren,
tüm Dünyanın malına gönlün tok olur!


Kardeşim sen düşünceden ibaretsin,
Geriye kalan et ve kemiksin,
Gül düşünür gülüstan olursun,
Diken düşünür dikenlik olursun,


Paranı ver, gönlünü ver, canını ver
Ama SIRRINI VERME! …
Günlerini say, kazancını say, büyüklerini say
Ama YERİNDE SAYMA! …
İşini beğen, aşını beğen, eşini beğen
Ama KENDİNİ BEĞENME! …
Emek ver, kulak ver, bilgi ver
Ama SAKIN BOŞ VERME! …
Fidan büyüt, çocuk eğit, yoksul besle
Ama KİN BESLEME! …
Davet et, hayret et, ülfet et, affet
Ama İHANET ETME! …
Kitap oku, meslek oku, dünyayı oku
Ama LANET OKUMA! …
Sınıfını geç, hayatını seç, rakibini geç
Ama GÜLÜP GEÇME! …
Gönül al, dost al, yoldaş al
Ama BEDDUA ALMA! …
Yaklaş, tanış, konuş, uzaklaş
Ama UŞAKLAŞMA! …
Doğrul, sayrıl, evril, devril
Ama EĞRİLME! …
Hislen, tasalan, seslen, uslan
Ama PASLANMA! …
İtil, ütül, atıl, katıl
Ama SATILMA! …