Menteşe Beyliği

Menteşe Beyliği

Muğla ve çevresinde kuruldu.

Şalpekis (Menteşe Bey)

Şikari, Karamanoğlu tarihçisidir. Ondan alınmış

P.Wittek ‘in Menteşe Beyliği adında kitabı vardır.

İsmail hakkı uzunçarşılı Menteşe Türklerinin bu bölgeye Antalya’nın batı kıyılarından başlayan hat ile geldiklerini söyler.

Hasluk, Menteşe beyliğini meydan getiren Türkmenler Sivas yöresinin Türkmenleridir.

Aşıkpaşazade Tevarihi Ali Osman adlı eserinde Bektaşi’nin kardeşi menteşe ile beraber horasandan Anadolu’ya gelişini izah etmektedir.

Cloude chaen Menteşe ailesinin Sivas’tan başlayıp Ladik ötesine kadar geldiğini yazar.

Hacı Bektaş vilayetnamesinde Şeyhin müritlerinden birinin Menteşe dede olduğu zikredilir. Bizans ile ilişkiler.⦁

Rodos ve etrafındaki adalara saldırıları vardır.⦁ Memlük sultanın Kıbrıs üzerine yapacağı sefere 200 gemi göndermiştir.

Ticari gemileri sayesinde franklari İskenderiye ve civarında ticari ilişkiler kurmuştur

Muğla, Milas, Becin, Balat gibi şehirlerde medreseler  bulunmakta.

Harezm ve Türkistan’dan ilim adamı getirmiş.

İlyas Bey’e ithaf edilen tıp kitabı Türkçeye çevrilmiş.

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir