Memluk Seferi

Osmanlı ile Memluk arasındaki İslam bayraktarlığı mücadelesi en önemli sorun olarak uzun yıllarca devem den bir sorun halini almıştır. Öte yandan önemli bir sorun da bölgedeki Portekizlilerin misyonerlik faaliyetleridir. Osmanlının bölgeye gönderdiği yardımları rağmen Memluk’üler Portekizlerin faaliyetlerine engel olmayı başaramamışlardır.  Dulkadiroğluları beyliğinin Turnadağ zaferiyle Osmanlıya dâhil olması memluk devleti yöneticilerini telaşlandırmıştır. Memluklerin ekonomik olarak sıkıntıya düşürmek için köle ticaretini engellemeye yönelik adımlar atılmıştır. Bundan sonra Memlukler üzerine gidilmiş ve Mercidabık Savaşı yapılmış Memluk ordusu burada yenildiği gibi Kansu Gavri’nin de öldüğünü görüyoruz.  Bundan sonra tahta çıkan Tomanbay’a Selim Mısır valiliğini teklif eder ancak bu teklif reddedilir. Bunun üzerine yapılan Ridaniye Savaşı’nda Tomanbay da yenilir. Yapılan savaşlarla Hayır Bey ve Canberdi Gazali’nin askeriyle birlikte Osmanlı tarafına geçmesi ve Memluklerin eski savaş teknolojilerine sahip olması Osmanlının galibiyetinde mühim rol oynamıştır. Nihayetinde Memluk toprakları Osmanlı hakimiyetine girmiştir. Ancak halkın bu hakimiyeti pek de kabul etmediğini ifade etmek doğru olur. Fethin sonuçlarına baktığımızda ise en önemli sonucunu şüphesiz halifeliğin Osmanlıya geçmesi olmuştur. Diğer yandan ekonomik olarak da Mısırdan ciddi miktarda vergi geliri sağlanmasına karşın ticaret yollarının Avrupalılara tarafından değiştirilmesi nedeniyle bu noktadan beklenen gelir elde edilememiştir.  Öte yandan Mısır’da salyaneli eyalet sistemi uygulandığını görüyoruz.

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir