Maarifperver Padişah: Sultan II. Abdülhamit

Kravat Takan İlk Padişah

Osmanlı Devleti’nin 34. Padişahı, 113. İslam halifesi Sultan II. Abdülhamid 21 Eylül 1842 yılında İstanbul’da doğdu. Babası Sultan Abdulmecit Han, annesi Tirimüjgan Sultan’dır. Opera ile ilgilenen ve iyi derecede Fransızca bilen biriydi.

Sultan Abdülhamit, zeki olmakla beraber kibar ve nazik bir padişahtı. İkballerine ve cariyelerine karşı hiçbir zaman sen diye hitap etmez hep siz derdi. Bununla beraber kendisi kravat takan ilk padişahtır.

II. Abdülhamit

Sultan II. Abdülhamit’in Bilinmeyen Yanı

Sultan II. Abdülhamit hakkında çok şey yazıldı çizildi. Dini bütün bir padişah, siyasi bir deha  gibi ifadeler onu ifade etmek için sıkça kullanıldı. Öyle ki ”Ulu Hakan”, ”Siyasi Deha” gibi yakıştırmalar dahi yapıldı. Ancak hiç kimse bize Marrifperver yanından bahsetmedi.

Günümüzde kurgulanmaya çalışan Abdülhamit portresini bir yana bırakırsak onun aslında öne çıkarılan bir çok yanından ziyade var olan ancak vurgulanmayan eğitimci yanını görebiliriz. Öyle ki camiden fazla eğitim kurumu açtığını bundan dolayı kendisine ”maarifperver” denildiğini biliyor muydunuz?

Maarifperver Ne Demek?

Arapça’dan dilimize geçen Maarif kelimesi, bilgi, kültür, eğitim ve öğretim sistemi anlamına gelmektedir (Kaynak: TDK). Maarifperver ise ”Maarifin yayılıp intişar etmesine çalışan. Maarife ait şeyleri muhafaza eden” anlamına gelmektedir. (Kaynak: NND)

Maarifperver Padişah: Sultan II. Abdülhamit

Sultan II. Abdulhamid, tahta çıktığı zaman Osmanlı Devleti tam bir bunalımın eşiğindeydi. O ondan öncekilerden farklı olarak yalnız sınırlardaki düşmanla savaşmakla kalmadı. İçeride bulunan ve asıl düşman olan cehaletle savaşma yolunu tuttu.

Abdülhamit döneminde Osmanlı Devleti’nde büyük bir eğitim ve öğretim seferberliği başladı. Onun döneminde eğitim alanında şu çalışmalar yapılmıştır:

  • Yurt genelinde idadiler açıtırdı,
  • Yıldız Sarayı’na zengin bir kütüphane yaptırdı,
  • Kız Sanat Okulu’nun açılmasını destekledi,
  • Güzel Sanatlar Fakültesi’ni açtırdı,
  • Aşiret okulu açtırdı,
  • Halkalı Ziraat ve Veterinerlik fakülteleri açtırdı,
  • Maden Fakültesi açtırdı,
  • Haydarpaşa Askeri Tıp Fakültesi açtırdı,
  • Hukuk Fakültesi açtırdı,
  • Siyasal Bilgiler Fakülte’sin açtırdı.Maarifperver Padişah: Sultan II. Abdülhamit

Tüm bunlara rağmen Sultan Abdülhamit, tarihe 31 Mart Vakası olarak geçen hadiseyle 27 Nisan 1909 tarihinde tahttan indirildi. 10 Şubat 1918’de ise vefat etti. Kabri Çemberlitaş’tadır.

 

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir