Kuzey-Güney Yolu

Kuzey-Güney Yolu,  Azak Denizi ile Karadeniz’in birleştiği noktada bir liman kenti olan Kefe, Kuzey-Güney Yolu’nun merkezidir. İpek Yolu’nun bir kolu buraya ulaştığı gibi Rusya, Ukrayna gelen yollar burada birleşir. Bu nedenle Kefe önemli bir gümrük gelirine sahiptir. Bu yolda taşınan ürünlerin başında vahşi hayvan postları gelmektedir. Ayrıca kereste, kurutulmuş bal, çeşitli kimyevi maddeler, tomruk gibi ürünlerde ön plandadır.Kuzey-Güney Yolu

Kuzey-Güney Yolu Kefe’den başlamak üzere dört kola ayrılır. Birinci kol Trabzon’a ulaşır. İkincisi Sinop üzerinden Sivas’a gelir. Üçüncü yol Kefeden çıkarak İstanbul Marmara ege gelir orada ikiye ayrılır. Doğuya giden yol Mısır ve Suriye limanlarına, batıya giden diğer yol Venedik ve İspanya. Dördüncü yol Kefe’den çıkarak Tuna nehrine gelmektedir. II. Bayezid’in Akkirman ve Kanice kalelerini fethetmesi bu güzergahı kontrol etme gayesiyle ilgilidir.

Yahudiler burada koloni oluşturmuştur. Keza Türk Musevileri Karaylar da burada yaşamaktadır. Osmanlı’lar Kefe’yi 1575’te Kırımdan değil, Cenevizlilerden almıştır. Cenevizlilerin burada kolonisi vardı. Kefe kanal projesi sırasında beylerbeyliği haline getirilmiştir.

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir