Karl Popper

Karl Popper, 1902’de Avusturya’da doğmuş İngiliz bilim felsefecisidir. bilimsel metot teorisi ve tarihsel determinizm eleştirisiyle tanınır.

Karl Popper’a göre yanlışlanması mümkün olmayan, yani deneysel gözlem yollarıyla yanlışlanabilme yolları kapalı olan herhangi bir teori ya da fikir bilimsel değildir.  Popper, bilimin işleyişinin tümevarımsal bir sürece bağlı olduğu yolundaki en genel ve yaygın kabulü reddederek, bilimsel olanı bilimsel olmayandan ayıran ölçütü “yanlışlama” olarak belirlemiştir; yani bir kuram kendisini sınanabilirliğe, dolayısıyla yanlışlanabilirliğe açtığı ölçüde bilimseldir.

 

Eserleri

 • The Open Society and Its Enemies, 1945 (Açık Toplum ve Düşmanları 1-2, Remzi Kitabevi, 1994);
 • The Poverty of Historicism, 1957 (Tarihselciliğin Sefaleti, İnsan Yayınları, 1998);
 • Conjectures and Refutations, 1963;
 • Objective Knowledge, 1972;
 • Unended Quest: An Intellectual Autobiography, 1976;
 • The Self and Its Brain, 1977;
 • Die beiden Grundprobleme der Erkenntnistheorie, 1979;
 • Realism and the Aim of Science, 1982;
 • The Open Universe: An Argument for Indeterminism, 1983;
 • Quantum Theory and the Schism in Physics, 1984;
 • A World of Propensities, 1990;
 • Alles Leben ist Problemlösen, 1994. (Hayat Problem Çözmektir, YKY, 2005)