Karesioğulları’nın Osmanlı Hakimiyetine Geçişi

Karesi Beyi Yahşi Bey’in ölümünden sonra beylikte iç karışıklıklar meydana geldi. Demirhan Bey’in idaresinden memnun olmayan karesi idarecileri ve ileri gelenleri daha önce Osmanlılara sığınmış olan Dursun Bey’i tahta geçirmek istediler ve Orhan Bey’den yardım istediler. Nihayetinde 1345’de Karesioğulları, Osmanlı topraklarına katıldı.

Karesi’nin fethi Osmanlı fetih politikasını büyük ölçüde değiştirdi. Çanakkale boğazının Güney sahillerini ele geçiren Osmanlılar Karesi beyliğinin denizcilik tecrübelerini Rumeli’ye geçişte kullandılar.

Buranın fethiyle Osmanlı’nın ileri gelen askeri ve idari yöneticileri olacak olan Evrenos Bey, Hacı İlbey, Ece Halil, Gazi Fazıl gibi önemli kişiler Osmanlı hizmetine girdi.

Karesioğulları

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir