İzmir Müdafaa Hukuk Cemiyeti

İzmir Müdafaa Hukuk Cemiyeti

İzmir Müdafaa Hukuk Cemiyeti İzmir’in İşgal edileceği duyurulduktan sonra kuruldu. Yunan ilhakını önlemek için Wilson prensipleri dâhilinde İzmir’in Türk olduğun ve işgal edilemeyeceğini duyurmaya çalıştırlar. İşgal başlayınca Anadolu’ya geçmeye başladılar. Reddi İlhak Beyannamesi’nin hazırlanmasında ve Reddi İlhak Cemiyetinin kurulmasında önemli rol üstlendiler. Reddi İlhak işgalden bir gün önce yaptığı toplantıda itilaf devletlerinin nezdinde Yanan işgalleri Protesto etmek ve bütün illere çağrıda bulunarak ulusal direnişe davet ettiler.