İçeriğe geç
Ana sayfa » İttihat ve Terakki Cemiyeti

İttihat ve Terakki Cemiyeti

İttihat ve Terakki Cemiyeti

Birinci Meşrutiyetin istenileni vermemesi Osmanlı aydınlarını(Jön Türkler) harekete geçirdi. Bu ortamda II.Abdulhamit’in sıkı takibine rağmen gizli cemiyetler kuruldu. Bu ortamda Mektebi Tıbbiyede’ki İbrahim Temo, İshak Süküti, Abdullah Cevdet, Hikmet Emin ve Mehmet Reşit tarafından 1889 da öğrenci örgütü olarak kurulan cemiyet de İttihat ve Terakki’nin temelini oluşturdu.

İlk olarak gizli bir öğrenci örgütü olarak kurulan bu cemiyet geçen zaman zarfında bir siyasi parti haline geldi. Reval görüşmelerinde Makedonya’nın verileceği haberinin yayılması üzerine ayaklanan İttihat ve Terakki üyeleri dağa çıkıp isyan etmişlerdir. İsyanın daha fazla büyümesini istemeyen II. Abdülhamit ikinci kez Meşrutiyeti ilan etmiştir.

İttihat ve Terakki bundan sonra 31 Mart’taki sıkıyönetime kadar iktidarı doğrudan ele almamıştır ancak bu tarihten sonra uygulanan sıkıyönetim ile yalnız iktidarı değil, ülkede ki siyasi hayatı da kontrolü altın almıştır. Bu gelişmeden sonra bulunduğu konumu muhafaza etme politikası izleyerek rakiplerini tasfiye etmiş muhalefete baskı yapmıştır. Tüm bunlara rağmen, Osmanlıcılık ve yerinde yönetimi savunan Hürriyet ve İtilaf Fıkrası, kuruluşundan 20 gün sonra gerçekleşen seçimleri kazanmayı başardı. Bunun üzerine İttihat ve Terakki Hürriyet ve İtilaftan kurtulmak için padişaha meclisi 18 Ocak 1912 tarihinde dağıttırdı. Yeniden kurulacak meclis için oylamalarda muhalefete baskıları yüzünden muhalefet temsil edilemedi ve İttihat ve Terakki yeniden başa geldi. Ancak bu durum birçok kişiyi rahatsız etti. Öyle ki ordunun içinde İttihat ve Terakki’den kurtulmak isteyen Halaskar Grubu denilen oluşum ortaya çıktı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir