İnebahtı Deniz Muharebesi

Osmanlıların Kıbrıs’a saldırısı başladığında Venedik hiçbir yerden yardım alamamıştı. Hızlanan görüşmeler sonucunda, 25 Mayıs 1571’de Haçlı ittifakı kuruldu. Ancak ittifak, başta düşünüldüğü kadar geniş olmadı. Bunun nedeni İvan’ın da Osmanlı’ya yakınlaşması, Avusturya’nın Kanuni ile yaptığı anlaşmaya sadık kalması, Fransa’nın kendisine tanınan ticari imtiyazları sürdürmek istemesi nedeniyle bu talebi karşılıksız bırakmış olmalarıydı. Yine de Venedik başta olma üzere İspanya, Malta ve Papalık güçlerinden oluşan bir haçlı birliği oluşturuldu.

Magosa muharebesi sırasında Kıbrıs serdarı Lala Mustafa Paşa’nın yardım istemesiyle donanmanın bir kısmı yardıma yollandı. Fakat donanmanın her zamankinden daha erken hareket ettiğinden kürekçi ve savaşçı yönünden eksiklikleri vardı. Osmanlı donanması Akdeniz’de bazı limanları vurduktan sonra İnebahtı’da demir attı. Düşmandan haber alınmadığından askerlerin çoğu sahile çıkmıştı. Daha sonra müttefik askerleri 300’den fazla kadırgayla Kefolonya sahillerine geldikleri anlaşıldı. Bunun ardından hızlı bir şekilde harp divanı toplandı. Divanda iki görüş oraya çıktı. Uluç Ali Paşa donanmadaki eksikler nedeniyle açık denizlerde geri çekilerek savunma yapılmasını önermiş ancak, denizcilik geçmişi bulunmayan Kaptanı-ı Derya Müzzinzade Ali Paşa’nın İstanbul’dan kesin olarak düşmanla savaşılması yolunda emir aldığını bildirmesi üzerine hücum kararı alındı.

Don Juan komutasındaki Haçlı donanması 243-278, Osmanlı ise 224-230 gemiye sahipti. Savaş 6 Ekim 1571’de Osmanlı donanmasının denize çıkmasıyla başladı. Bu hareketle Müzzinzade Ali Paşa bir nevi intihar saldırış yapmış oldu. Savaşta Osmanlı’nın kaybı büyük oldu. 190 Osmanlı gemisi ya batmış ya da Haçlıların eline geçmişti. Yalnızca Uluç Ali Paşa filosunu kurtararak İstanbul’a gelebildi.

Zafere müteakip 7 Ekim 1571, başta Venedik olmak üzere birçok Hristiyan ülkesinde bayram günü olarak ilân edildi. İtalya’da bu zafer büyük törenlerle kutlandı. Zafer anısına heykeller ve resimler yapıldı. Yenilmez denilen Türk yenilmiş, Osmanlı’nın yenilmezlik efsanesi bitmişti. Savaştan sonra Don Juan Tunus’u ele geçirdi. Ayrıca bu savaşta Cervantes sol elini kaybetmişti.

İnebahtı Savaşın kaybedilme nedeniyse Kaptanı-ı Derya Müzzinzade Ali Paşa’nın denizcilikten yetişmiş olamaması ve yanındakileri dikkate almayışıdır. Dahası Sokullu’nun siyasi ihtirası nedeniyle bilinçli olarak uyguladığı tutumun mağlubiyete yola açtığıyla ilgili görüşler de mevcuttur.  Özellikle Askerlerin savaştan önce terhis edilmesi ve kesin saldırı emri bu iddianın en önemli kanıtlarıdır. Burada kaybedilen donanmanın yeri hızlı bir şekilde dolduruldu. Denize açılan bu donanma karşısında Venedikliler barış istemek zorunda kaldı.

İnebahtı’dan Don Juan’nın saldırıları sonucu Tunus İspanyolların eline geçmişi. Burayı yeniden almak için Kaptan-ı Derya Kılıç Ali Paşa harekete geçti. nihayetinde1574’te Tunus yeniden fethedildi.

Osmanlı donanmasının karşısına çıkmayan müttefik donması ile Papalık ve İspanya’ya gözdağı vermek amacıyla Pulya Seferi gerçekleştirildi.

İspanya Batı Akdeniz’de eski itibarını kaybetmeye başlamasıyla Fas hükümdarı Osmanlı Devleti’nin dostluğunu tercih etti ve burada Osmanlı nüfuzu güçlendi.

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir