İkinci Kılıç Arslan İzz Al-Din (?-1192)

2. Kılıç Arslan (İzz Al-Din) Sultan Mesut’un en büyük oğlu, veliahdı ve aynı zamanda Elbistan meliki.

Sultan Mesut 1155 yılına gelindiğinde rahatsızlandı ve ülkeyi eski Türk ananasine göre üç evladı arasında taksim etti. Kılıç Arslan’ı da Konya’da tahta oturtarak Sultanlığını ilan etmiştir.

Sultan Kılıç Arslan Sultanlığının ilanından bir süre sonra kardeşlerini tehlike olarak görerek küçük kardeşini öldürür. Bu haber doğrultusunda Diğer kardeşi Şahinşah Ankara civarına kaçar. Sultan kendi otoritesine karşı olası tehlikeleri ortadan kaldırdıktan sonra Anadolu’da hızlı bir yükselişe geçti. Bu hızlı yükseliş karşısında endişelenen Bizans İmparatoru Suriye’de Franklarla Anadolu’da Şahinşah ve Danışmendli Yağıbasan ile Kılıç Arslan’a karşı bir ittifak oluşturur.

Bu sıralar Saltuk kızı gelin olarak Kılıç Arslan’ın yanına gelirken Yağıbasan gelin alayına saldırıda bulundu. Netice itibariyle gelini kaçıran Yağıbasan gelinin nikâhlı olması sebebiyle ilk olarak gelini dinden çıkartmak suretiyle nikahını bozdurur ardından dinine geri döndürüp yeğeni Zenun ile nikahlandırır. Bu şer’i hileden sonra Kılıç Arslan Yağıbasan üzerine saldırı yaptıysa da bunda başarısız olmuştur. Kılıç Arslan kendisine karşı oluşan birleşmenin tehlikesini fark edince bu ittifakı kuran Bizans İmparatorunun yanına gider.

Burada İmparator onu çok büyük bir nezaket ile karşılar ve 3 ay boyunca misafir eder. İmparatorla uzlaşma konusunda başarılı olduktan sonra Kılıç Arslan Anadolu’ya dönerek yalnız kalan Yağıbasan’dan intikamını alır.

Miryokefalon

Anadolu’da otoritesini iyiden iyi kuran ve gelişen Selçuklu tehlikesini Bizans farkına varır. Büyük bir ordu toplayan Manuel doğrudan Selçuklu payitahtı Konya üzerine harekete geçer. Daha kısa yoldan varmak içinde Kumdanlı geçidinden geçmeye karar verir ancak bu durum ordusu için pek olumsuz neticeler doğuracaktı. Kalabalık ordunun bu dar geçitten geçtiği sırada Kılıç Arslan’ın birlikleri savunması düşen Bizans ordusuna ok yağmuru altına tutarak büyük bir zayiata uğrattı. Ayrıca vadiye girmemiş olan az sayıda ki Bizans kuvvetlerini de muharebede yenerek bu büyük ordunun sayısız ganimetlerini ele geçirdi. Bu olay tarihe Myriokephalon ismiyle geçer. Bu süreçten sonra Bizans artık Anadolu’dan Türklerin çıkarılamayacağını anlamış oldu.

Sultanın Ölümü

Kılıç Arslan yaşlılığından dolayı ülkeyi 11 evladı arasında pay ederek kendisi sultan sıfatıyla Payitahta oturur hükümdarlık görevlerini yapması için vezirini görevlendirir. Ancak Oğullarından Melikşah babasıyla uzlaşamayarak babasını esir alır ve diğer kardeşlerinin bölgelerini almaya koyulur. Bir müddet oğlunun elinde esir kaldıktan sonra elinden kaçmayı başardıktan kısa bir süre sonra 80 li yaşlarında vefat eder.

Kaynak

Turan, Osman,  Selçuklu Tarihi Araştırmaları, TTK Yayınları, Ankara, 2014.

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir