Hürriyet ve İtilaf Fırkası

Hürriyet ve İtilaf Fırkası

Hürriyet ve İtilaf Fırkası, Osmanlı Devleti’nde 20. yüzyılın başlarında kurulmuş siyasi bir partidir. Parti ilk olarak, 1911 yılında İttihat ve Terakki Cemiyeti’nden ayrılan bir grup tarafından kurulmuştur. Ancak iki yıl içinde faaliyetlerine son verdi. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra İttihat Terakki’nin iktidardan düşmesiyle yeniden kuruldu ve kısa sürede Anadolu’nun birçok yerine yayıldılar. Damat Ferit Paşa’nın iktidarda olduğu dönemde cemiyet altın çağını yaşamıştır.

Kurucular arasında Ahmet Rıza Bey, Hasan Fehmi Bey, Sabahaddin Bey, Ali Kemal Bey ve Hüseyin Cahit Bey gibi isimler yer almaktadır.

Hürriyet ve İtilaf Fırkası’nın amacı, ülkeyi çağdaşlaştırmak ve demokrasiyi yaygınlaştırmaktı. Parti, Meşrutiyet’in ilanından sonra yapılan seçimlerde büyük bir başarı elde etti ve Meclis-i Mebusan’da çoğunluğu sağladı. Ancak, I. Dünya Savaşı sırasında İttihat ve Terakki Cemiyeti ile işbirliği yaptığı iddiasıyla da eleştirildi.

Hürriyet ve İtilaf Fırkası, savaş sonrasında imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması‘nı kabul etmeyerek Milli Mücadele’ye destek verdi. Ancak, Türkiye’nin bağımsızlığı kazanmasının ardından parti içindeki görüş ayrılıkları arttı ve nihayetinde dağıldı.

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir