Habsburg Hanedanlığı

Habsburg Hanedanlığı

Habsburg Hanedanlığı, Avrupa’da köklü bir hanedanlık olarak bilinir. Kökenleri Orta Çağ’a dayanır ve bugünkü Avusturya, Macaristan, Romanya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan, Polonya ve İtalya’nın bazı bölgeleri gibi geniş bir bölgede hüküm sürmüştür.

Hanedanlık adını, bugünkü İsviçre’nin Aargau kantonunda bulunan Habsburg Kalesi’nden almıştır. 11. yüzyılın sonlarında bu kale, ailenin üyelerinden biri tarafından inşa edilmiştir. 13. yüzyılda, Habsburglar, Avusturya’nın dukes’i haline geldiler ve 1452 yılında, Alman Kralı III. Friedrich tarafından Kutsal Roma İmparatoru ilan edildiler.

Habsburg ailesi topraklarını evlilik ve veraset yoluyla genişletmede öyle başarılı oldu ki o dönemde Avrupa halklarının yaklaşık dörtte biri Habsburg yönetimindeki topraklarda yaşıyordu.  İspanya ve Avusturya-Macarisan krallıklarının birleştirilmesiyle birleşik bir Avrupa gücü ortaya çıktı. Öyle ki Charles’a Kutsal Roma İmparatoru denilmeye dahi başlandı.

Habsburg Hanedanlığı, 16. yüzyıldan itibaren dünya siyasi sahnesinde önemli bir rol oynamaya başladı. Bu dönemde yükselen Osmanlı İmparatorluğu ile rekabet içindeydiler. Habsburglar, Osmanlıların Balkanlardaki ilerleyişini durdurmak için sık sık askeri seferler düzenlediler ve Osmanlı İmparatorluğu’na karşı Avrupa devletleri arasında bir ittifak kurarak savunma stratejisi oluşturdular.

Bu gücün Coğrafi Keşifleri desteklemesi işgalin hızını arttırmıştır. Diğer taraftan Habsburgların Avrupa’yı bir bayrak altında birleştirme çabasına karşı Fransa zayıf olarak karşı durmaya çalışıyordu. Burada Osmanlı’nın devreye girmesi esir düşen Fransao’nın annesinin yardım istemesiyle gerçekleştir.

16. yüzyılda, Habsburgların en etkili lideri V. Karl’dı (İspanyol İmparatoru I. Carlos olarak da bilinir). V. Karl, Büyük Türk Tehlikesi ile mücadele ederken aynı zamanda İspanya Kralı olarak da hüküm sürdü. Toprakları, İspanya, İtalya, Hollanda, Belçika ve Güney Amerika gibi geniş bir bölgeyi kapsıyordu.

Habsburgları çöküşe götüren şey savaş maliyetleriydi. Çünkü Habsburgların savaşacağı çok fazla düşman savunacağı çok fazla cephe vardı. Diğer Avrupa devletlerinin ve Osmanlı’nın savaşlardan sonra barış, toparlanma, dönemleri oluyordu ancak, Habsburglar için bu duru söz konusu olmuyordu. Özellikle Hollanda mücadelesi maliyeyi büyük yüke sokmuştur. Hollanda kaybedilirse şan ve şöhretin kaybedileceğine inanılıyordu. Hanedanlık, 1918’de I. Dünya Savaşı sonrasında çöktü.

Habsburg Hanedanı’nın uzun tarihi boyunca, üyeleri sanat, edebiyat, bilim ve müzik gibi alanlarda da önemli katkılarda bulundular. Örneğin, Wolfgang Amadeus Mozart ve Ludwig van Beethoven gibi dünyaca ünlü besteciler, Habsburg hanedanının himayesi altında çalıştılar.

Sonuç olarak, Habsburg Hanedanlığı, Avrupa tarihinde büyük bir rol oynayan köklü bir hanedanlıktır. Osmanlı İmparatorluğu ile mücadelesi ve dünya siyasi sahnesindeki etkisi bu hanedanlığın en önemli özellikleridir. Ayrıca, sanat, edebiyat, bilim ve müzik alanlarında da önemli katkılarda bulunmuşlardır.

Habsburg Hanedanlığı Kralları

Habsburg Hanedanlığı’nın diğer önemli liderleri arasında I. Ferdinand, II. Ferdinand, III. Ferdinand, V. Leopold, I. Joseph ve Franz Joseph bulunmaktadır. Habsburg Hanedanlığı’nın tarih boyunca birçok kralı olmuştur. İşte en önemli Habsburg Hanedanlığı kralları arasında yer alan bazı isimler:

 1. I. Rudolf (1218-1291): Habsburg Hanedanlığı’nın kurucusu olarak kabul edilen I. Rudolf, 1273’te Kutsal Roma İmparatoru seçildi.
 2. I. Ferdinand (1503-1564): 1556’da İspanya Kralı ve 1558’de Kutsal Roma İmparatoru olan I. Ferdinand, din savaşlarının yoğun olduğu dönemde yaşamıştır.
 3. II. Maximilian (1527-1576): 1564’te Kutsal Roma İmparatoru olan II. Maximilian, Osmanlı İmparatorluğu ile mücadele etmiştir.
 4. III. Ferdinand (1608-1657): 1637’de Kutsal Roma İmparatoru olan III. Ferdinand, Otuz Yıl Savaşı’nda önemli bir rol oynadı.
 5. V. Karl/İspanyol İmparatoru I. Carlos (1500-1558): İspanya Kralı, Burgonya Dükü, Hollanda Kontu ve Kutsal Roma İmparatoru olan V. Karl, 16. yüzyılın en güçlü liderlerinden biriydi.
 6. I. Joseph (1741-1790): 1765’te Kutsal Roma İmparatoru olan I. Joseph, Macaristan ve Bohemya Krallıkları’nın da kralıydı.
 7. Franz Joseph (1830-1916): 1848’de Avusturya-Macaristan İmparatorluğu tahtına çıkan Franz Joseph, I. Dünya Savaşı’na kadar ülkeyi yönetti.

Bu kralların yanı sıra, Habsburg Hanedanlığı’nın diğer önemli liderleri arasında V. Leopold, II. Ferdinand ve I. Karl gibi isimler de bulunmaktadır.

Habsburg Hanedanlığı Ülkeleri

Habsburg Hanedanlığı, tarih boyunca birçok ülkeyi yönetmiştir. Burada Habsburg Hanedanı’nın asıl toprakları ve egemenlik alanlarını listeleyeceğim:

 1. Avusturya: Habsburg Hanedanı, 1278’de Avusturya Dükü oldu ve daha sonra bu toprakları genişletti. Hanedanlık, 1918’e kadar Avusturya İmparatorluğu’nu yönetti.
 2. Macaristan: Habsburg Hanedanlığı, 1526 yılında Mohaç Savaşı’ndan sonra Macaristan Krallığı’nı ele geçirdi. 1867’de imzalanan Avusturya-Macaristan İmparatorluğu anlaşması ile Macaristan önemli ölçüde özerklik kazandı.
 3. Bohemya: Habsburg Hanedanı, 1526 yılında Bohemya Krallığı’nı da ele geçirdi. Bu topraklar, günümüzde Çek Cumhuriyeti olarak bilinen bölgedir.
 4. Slovenya: Habsburg Hanedanı, 1335 yılında Slovenya’nın büyük bir kısmını kontrol altına aldı.
 5. Hırvatistan: Habsburg Hanedanı, 1527 yılında Hırvatistan Krallığı’nı ele geçirdi ve 1868’de Macaristan ile birleştirdi.
 6. Romanya: Habsburg Hanedanı, 1699 yılında Romanya’nın bazı bölgelerini ele geçirdi.
 7. Sırbistan: Habsburg Hanedanı, 1718 yılında Sırbistan’ın bazı bölgelerini kontrol altına aldı.
 8. İtalya: Habsburg Hanedanı, 16. yüzyılda İtalya’da da geniş topraklara sahipti. Özellikle Milano Dükalığı, Habsburglar tarafından yönetildi.

Bu ülkelerin yanı sıra, Habsburg Hanedanlığı’nın diğer egemenlik alanları arasında Burgonya, Hollanda ve Belçika gibi Avrupa’nın diğer bölgeleri de bulunmaktadır.

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir