Fikir Akımları

Osmanlı Devleti’nin Son Döneminde Görülen Fikir Akımları

Batıcılık

 • 1899’da İdarei cumhuriyet.
 • Şehzadelere eğitim verilecek.
 • Cariye uygulaması son bulacak. Padişah bir eş sahibi olucak.
 • Fes kaldırılarak yerine serpüş kullanılacak.
 • Kadınlar istediği gibi giyinebilecek.
 • Görücü usulü kaldırılacak.
 • Kızlar için okullar açılıcak.
 • Tekke ve zaviyeler kapatılacak.
 • Medreseler kapatılacak yerine batı tarzında eğitim veren okullar açılacak.
 • Sarık ve cüppeyi sadece din adamları kullanacak.

Osmanlıcılık

 • Fransız ihtilalinden sonra etkili olan milliyetçilik akımına karşı ortaya çıktı.
 • Osmanlı devletinde ki bütün unsurları birleştirerek bir Osmanlı milleti oluşturma düşüncesine sahipler.
 • Bu sayede gayrimüslüm olanların eşit haklara getirileceği ve böylelikle Avrupalı devletlerin Osmanlı iç işlerine karışılmasına engel olunacaktı.
 • Genç Osmanlılar cemiyeti tarafından savunuldu.
 • Balkan Harbi bu fikrin önemini yitirdiğinin en önemli göstergesidir.

İslamcılık

 • Devletin dini İslamdır.
 • Abdülhamit devrinde 1. Meşrutiyete son verilince uygulanmaya başlanmıştır.
 • Hilafet Osmanlı için bir donanmadan daha yaralıdır.
 • İngilizler Mısır hıdivine bu Fransızlar Fas sultanına hilafet vermeye çalışmaları bundandır.
 • Devletin kurtuluşunu eski gibi İslam devleti olmakta görmüşler.
 • Dünya savaşı sırasında Arapların İngilizlerle işbirliği yapmaları düşüncenin gereken etkiyi gösteremediğinin delilidir.

Türkçülük

 • Türk tarihinin Osmanlı’dan ibaret olmadığını
 • Devlet ancak Dil ve din birliği, ülküsü olan toplum ayakta tutabilir düşüncesini savunmuşlar.
 • Meşrutiyet döneminde İttihat ve terakki cemiyeti tarafından uygulanmıştır.
 • Azerbaycan’da Hoca Nasrettin ilgi olması Kırım’da Türkçeye merak uyanması.
 • Türk ocakları kuruldu.

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir